Opgraving toegang Valkenberg 1988

Archeologie
Voorwerpen
Bouwwerken
1350 tot 1900
Br 30 88 1 Br 30 88 1

Archeologen graven een veertiende eeuwse sloot uit

1724 1724
1725 1725
1726 1726
1727 1727
1728 1728
1729 1729
/

Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath arinastraat kon in 1988 aan de oostzijde een langgerekte opgravingssleuf worden aangelegd. Rond deze toegang heeft in de periode 1987-1994 uiteindelijk een viertal opgravingen plaatsgevonden waarbij een aanzienlijke hoeveelheid 16e/17e eeuwse vondsten zijn gedaan.

Br 30 88 topo
Br 30 88 1824
De opgravingsput op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. Aansluitend en omliggend onderzoek in grijs

Van Huis Merwede tot Gerechtsgebouw

De verwachting was dat er 15e en 16e eeuwse structuren zichtbaar zouden worden, die zouden wijzen op de aanwezigheid van een zgn. hofhuis, Huis Merwede, dat prominent aanwezig is op de kaart van Blaeu uit 1629. Bekend is dat er vanaf 1508 sprake is van een adellijke behuizing. In 1534 verbrandde het huis. Pas in 1546 is er weer sprake van een woning. In 1818 vindt er een verbouwing plaats tot een kapitaal huis. Dit pand wordt in 1829 in gebruik genomen als Gerechtsgebouw en vervolgens in 1893 gesloopt. Ruim een meter onder het maaiveld werden de resten van keldervloeren aangetroffen, behorende bij de fase van het gerechtsgebouw. Onder deze vloerresten werden oudere keldervloeren aangetroffen die gescheiden werden door een zware muur die van oudere oorsprong was (eerste helft 15e eeuw). De vermoedelijke 16/17e eeuwse kelders bevonden zich op ongelijke niveaus en het is niet duidelijk of deze tot verschillende fasen van het huis horen. In de noordelijke keldervloer bevond zich een waterput met in de vulling 16e eeuws aardewerk. Beide keldervloeren waren aangelegd op het natuurlijke dekzand.

Br 30 88 5
Br 30 94 blaeu
Sporen van een zware vijftiende eeuwse muur en een jongere zeventiende eeuwse kelder. Rechts centraal op de uitsnede van de kaart van Blaeu het hofhuis met een traptoren

Oudere sporen

Na verwijdering van de vloeren werd nog een aantal belangrijke sporen zichtbaar waaronder enkele 14e en 15e eeuwse afvalkuiltjes en een forse sloot die net ten noorden van de 15e eeuwse muur oost-west over het vlak liep. Deze sloot bevatte een aanzienlijke hoeveelheid 14e eeuwse vondsten. Deze sloot en de latere muur zijn misschien een perceelscheiding geweest behorend bij het hof Valkenberg.

Wat stond er in de krant?

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven