Opgraving toegang Valkenberg 1994

Archeologie
Voorwerpen
1350 tot 1700
Br 30 94 3 Br 30 94 3

Vermoedelijke fundering van traptoren, later als beerput gebruikt

1709 1709
1710 1710
1711 1711
1712 1712
1713 1713
1714 1714
1715 1715
1716 1716
1717 1717
1718 1718
1719 1719
1720 1720
1721 1721
/

Tijdens de grote onderzoekscampagne in 1994 in het Valkenberg kon het nieuwe en het oude wegcunet tussen de toegang van het Valkenberg vanuit de Catharinastraat en de gereconstrueerde middeleeuwse waltoren onderzocht worden.

Br 30 94 topo
Br 30 94 1824
De opgravingsput geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824. In grijs het omliggende onderzoek.

Natuurlijke ondergrond

Met betrekking tot de ondergrond is opmerkelijk dat de noordelijke begrenzing van de opgravingssleuf (= zuidrand middeleeuwse stadsgracht) tevens de grens vormt tussen relatief droge zandgronden (akkers) en relatief natte bodem (weidegebied). Het lijkt er dus op dat de stadsgracht hier het tracé volgt van de overgang van het hoge naar het lage.

Perceelsloot van terrein aan Catharinastraat

Globaal halverwege de opgravingssleuf werd een brede gracht aangetroffen, die als begrenzing kan worden geïnterpreteerd van de (in de eerste helft van de 14 eeuw?) uitgegeven percelen aan de Catharinastraat. De oostelijke en westelijke begrenzing van dit ca. 60 meter diepe afgescheiden terrein is niet aangetroffen. Een studie naar de oudere percelering kan hier misschien duidelijkheid in brengen. Vondstmateriaal uit de opvulling van deze gracht wijst erop dat deze gracht relatief laat is gedempt (eerste helft 16e eeuw?).

Br 30 94 1
Bb p182 227a haags hopje
Links een doorsnede door het grachtje dat het Hof Valkenberg scheidde van de particuliere erven aan de Catharinastraat. Rechts het 19e eeuwse gerechtsgebouw met net zichtbaar de onderdoorgang naar het Valkenberg.

Huis Merwede

In de zuidelijke helft van het wegcunet zijn talloze bouwsporen aangetroffen van het van oorsprong 15e eeuws stenen woonhuis Merwede met o.m. een kelder en de aanzet van een ronde traptoren tegen de achtergevel. Uit deze periode stamt ook een grote afvalkuil en een beerput op het achtererf van dit gebouw. Het jongste verschijnsel dat werd aangetroffen was de vloer van de doorgang onder het 19e eeuwse gerechtsgebouw vanaf de Catharinastraat naar het park Valkenberg.

Br 30 94 4
Br 30 94 blaeu
Links het fundament van de traptoren en rechts centraal in beeld het Huis Merwede op een uitsnede van de kaart van Blaeu

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven