Opgraving toegang Valkenberg 1987

Archeologie
Voorwerpen
1250 tot 1650
Br 30 87 1 Br 30 87 1

Overzicht van de opgravingsput aan met rechts de toegang vanuit de Catharinastraat

1655 1655
1656 1656
1657 1657
1658 1658
1659 1659
1660 1660
1661 1661
1662 1662
1664 1664
1665 1665
1666 1666
1667 1667
1668 1668
1670 1670
1671 1671
1672 1672
1674 1674
1675 1675
1676 1676
1677 1677
1678 1678
1679 1679
1680 1680
1681 1681
1682 1682
1683 1683
1684 1684
1685 1685
1686 1686
1687 1687
1688 1688
1689 1689
1690 1690
1691 1691
1692 1692
/

Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Catharinastraat kon in 1987 aan de westzijde van de ingang een langgerekte opgravingssleuf worden aangelegd. Rond deze toegang hebben in de periode 1987-1994 uiteindelijk een viertal opgravingen plaatsgevonden.

Br 30 87 topo
Br 30 87 1824
De opgravingsput geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824. In grijs de omliggende opgravingen

Huis Merwede

De verwachting was dat er 15e en 16e eeuwse resten zichtbaar zouden worden, die zouden wijzen op de aanwezigheid van een zgn. "hofhuis", het Huis Merwede dat prominent aanwezig is op de kaart van Blaeu uit 1629. Tijdens het onderzoek bleek dat de verstoring, met name in het noordelijk gedeelte van de put, hoog was. Wel werd er een aantal uitbraaksporen ontdekt maar deze konden geen licht werpen op de structuur van de 16e /17e eeuwse bebouwing op het terrein. Wel werd er een tweetal beerputten aan de westzijde van het perceel aangetroffen met een zodanige vulling (1550-1650) dat de bewoners/gebruikers een hoge welstand gehad moeten hebben.

Br 30 87 2
Brandkuil, bevat verbrand huttenleem en houtskool. Een aanwijzing voor de aanwezigheid van oudere houtbouw

Overige bouwsporen

De afwezigheid van afvalkuilen jonger dan begin 17e eeuw wijst erop dat vanaf die tijd het terrein geheel bebouwd is geraakt. De jongste vondsten zijn afkomstig uit een 19e eeuwse keldervulling, uit de periode dat het gebouw als rechtbank fungeerde. De verspreiding van 14e en 15e eeuwse afvalkuilen over het terrein doet vermoeden dat er in die periode geen stenen bebouwing op het terrein was. Sporen van houtbouw waren slechts mondjesmaat aanwezig in de vorm van een enkele lemen haardplaats en een paar paalsporen.

De vondsten

Twee beerputten aan de westzijde van het gebouw hebben een opmerkelijke hoeveelheid vondsten opgeleverd (Zie gallery bovenaan de pagina) Naast kostbaar glas werden er ook twee kommetjes van kraakporselein aangetroffen. In tegenstelling tot het westen van het land wordt er in de historische steden in het binnenland nauwelijks vroeg porselein gevonden. Klaarblijkelijk dringt de modetrend niet verder door dan naar de havensteden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven