Opgraving Nonnenveld / de Beeldenaar 1999

Archeologie
1300 tot 1700
Br 64a 99 luchtfoto Br 64a 99 luchtfoto

Bij het graven van de bouwput voor het woon- en kantorencomplex "de Beeldenaar" kon in de nazomer van 1999 over een groter oppervlakte een zeer laaggelegen gebied ten zuidwesten van het klooster St. Catharinadal worden onderzocht. Het gebied werd doorsneden door een aantal greppels waarbij de oriëntatie globaal zuidoost-noordwest liep. Plaatselijk waren er nog veenresten aanwezig. Deze depressie werd in 1999 achter de kloosterkazerne ook nog waargenomen en moet pas, gezien de vondsten, in de 17de eeuw gedempt/geëgaliseerd zijn.

Br 64a 99 topo low
Br 64a 99 1824 low
De waarneming op het Beeldenaarcomplex op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Het lijkt erop dat de begrenzing aan de zuid- en oostzijde door resp. de Akkerstraat en Nonnenveld werd gevormd. Het gebied rond de Oude Vest/Keizerstraat heeft in ieder geval nog deel uitgemaakt van de laagte. Misschien dat we hier te maken hebben met een uitgestoven laagte of ven, die na de ontmanteling van de middeleeuwse vesting ontgonnen is en al snel in het stedelijk gebied is opgenomen.

Meer over...

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven