Opgraving Nieuweweg Hotel Nassau 2015

Archeologie
1400 tot 1903
  • Het archeologisch onderzoek te hoogte van het huidige restaurant het Liefdesgesticht  

Uitsnede van het uit 1520 daterende stadsaanzicht van Breda met achter de stadsmuur de achtergevels van de hofhuizen aan de Nieuwstraat. Let op de duidelijk aanwezige uitloop van een grote goot centraal op de afbeelding. zicht op achterzijde hofhuizen Nieuwstraat 1520

Bij archeologische onderzoek in de zomer van 2015 werden er tijdens de verbouwing van 3 hofhuizen aan de Nieuwstraat tot hotel Nassau Breda sporen gevonden van het voormalige hofhuis Nedervenne. Dit zogenaamde hofhuis werd in 1903 gesloopt om plaats te maken voor het Liefdesgesticht met kapel, een kloostercomplex van de zusters Franciscanessen.

werkputten op Minuutplanopgraving Nedervenne op huidige topo
De opgravingsputten op het kadastraal minuutplan van 1824 (dus met huis Nedervenne) en op de huidige topografie.

De oudste sporen waren van een waterloop die afwaterde in de Mark en die vermoedelijk al in de prehistorie opgevuld is geraakt. Zulke geulen worden regelmatig in de nabijheid van de Mark gevonden. In 2008 werd er een geul iets oostelijker aangetroffen met daarin een flinke hoeveelheid ijzertijd aardewerk.

Er werden enkele sporen aangetroffen die met zekerheid vóór de stadsbrand van 1490 kunnen worden gedateerd. Het gaat daarbij om een steunbeer van een tuinmuur op de perceelscheiding tussen de huizen Bruheze en Assendelft en om een stuk muurwerk dat mogelijke een zijgevel of perceelscheiding vormde van huis Nedervenne. De overige jongere sporen houden verband met het in 1903 gesloopte huis.

binnenplaats huis nedervenne Goot vanaf huis Nedervenne naar de Mark
Links, muurwerk (binnengevel) op de binnenplaats van het voormalige hofhuis. In het Liefdesgesticht was dit uiteindelijk een smalle buitengang tussen twee vleugels.

Er werd een 17e eeuwse rioolgoot gevonden die vermoedelijk voor afvoer heeft gezorgd vanaf het huis Nedervenne richting de Mark. (zie afbeelding) Hier tegenaan is een kelder geplaatst die vermoedelijk uit de 18-19e eeuw dateert en verschillende lagen lemen vloertjes heeft gehad. Onder deze vloertjes kwam een overkoepelde waterput te voorschijn. Deze waterput is niet nader onderzocht maar zal, op basis van de ligging, waarschijnlijk 17e eeuws of ouder zijn geweest.

Huis Nedervenne achterbouw muurwerk van huis Nedervenne
In de meest westelijke werkput zijn nog enkele muren gevonden, die mogelijke aan een latere aanbouw aan huis Nedervenne gelinkt kunnen worden. Op de bovenstaande afbeeldingen is dat goed te zien..

Ook interessant

Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Hofhuizen Nieuwstraat / Grand Hotel Nassau
Het klooster aan de Nieuwstraat vormt een herinnering aan het Rijke Ro...
Bouwwerken
Opgraving Nieuwstraat 21-29 2008
Het proefsleuvenonderzoek ( zomer 2008) achter de hofhuizen ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg  2004-05
Tijdens een archeologische begeleiding aan de Markendaalseweg zijn ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Florijncollege  2000
In de maanden januari en februari 2000 werd archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Klooster en kapel aan de Nieuwstraat
In 1849 kochten zusters franciscanessen de voormalige hofhuizen Assend...
Bouwwerken
Adellijke woningen
Adellijke woningen 1350 tot heden
De komst van de Nassaus trok weer adel en andere lokale potentaatjes ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads