Opgraving muurtoren Valkenberg 1986

Archeologie
1332 tot 1600
1551 1551

De gereconstrueerde muurtoren, kort na de oplevering in 1986

1552 1552

Schenkkan zestiende eeuw, aangetroffen in de waterput

1556 1556

Schenkkan late zestiende eeuw, witbakkend aardewerk, aangetroffen in de waterput

1555 1555

Grape, late zestiende eeuw, aangetroffen in de waterput

/

In het najaar van 1986 is door de Archeologische Vereniging Breda in het park Valkenberg een veertiende-eeuwse stadsmuurtoren opgegraven en permanent (bovengronds) zichtbaar gemaakt. In 1976 was door de toenmalige Archeologische werkgroep in een waarneming aangetoond, dat in het centrale gedeelte van het park nog resten aanwezig waren van de torenfundering.

BR 26 86 topo new
BR 26 86 1824 new
De opgraving van 1976 en 1986 op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.


De opgegraven torenromp had de vorm van een halve cirkel die aan beide zijden eindigde met uitspringende muurblokken. Een merkwaardig gemetselde vertreding aan het zuidoostelijke muurblok wijst misschien op de aansluiting op een (hoger gefundeerde) stadsmuur die op een wal was aangelegd. Meer aanwijzingen voor de aanleg van de stadsmuur op een een oudere aarden wal werden in 1994 gevonden bij de reconstructie van het Valkenberg.

BR 26 86 1
BR 26 86 3
Links de waarneming in 1976 en rechts de blootgelegde muurtoren in 1986. (Foto links: beeldcollectie Stadsarchief Breda)


Tegen het noordwestelijke muurblok is in een latere fase een houten tonput ingegraven met bovengronds een stenen waterput. Het vondstmateriaal uit deze put is in de late zestiende eeuw te dateren. Uit historische bronnen is bekend dat deze muurtoren rond 1333 gebouwd en rond 1537 gesloopt is.

Reconstructie

Na de opgraving zijn de fundamenten tot net onder het maaiveld opgetrokken met kalkzandsteen en schuimbeton. Bovengronds is de toren ca. 70 cm opgebouwd en beklampt met stenen afkomstig van de stadsmuur die tijdens eerdere opgravingen zijn verzameld. Dit project is gefinancierd door het bedrijfsleven uit de regio.
Een tweede muurtoren is in 1996, na de reconstuctie van het Valkenberg, opgebouwd aan de westzijde van het park.

BR 26 86 4
De gereconstrueerde muurtoren, centraal in het Valkenberg, met op de achtergrond het kasteel van Breda

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven