Opgraving muurtoren Valkenberg 1986

Archeologie
1332 tot 1600
1 / 4
 • De gereconstrueerde muurtoren, kort na de oplevering in 1986  
 • 2
  Schenkkan zestiende eeuw, aangetroffen in de waterput  
 • 2
  Schenkkan late zestiende eeuw, witbakkend aardewerk, aangetroffen in de waterput  
 • 2
  Grape, late zestiende eeuw, aangetroffen in de waterput  

In het najaar van 1986 is door de Archeologische Vereniging Breda in het park Valkenberg een veertiende-eeuwse stadsmuurtoren opgegraven en permanent (bovengronds) zichtbaar gemaakt. In 1976 was door de toenmalige Archeologische werkgroep in een waarneming aangetoond, dat in het centrale gedeelte van het park nog resten aanwezig waren van de torenfundering.

BR-26-86_topo_new.jpg BR-26-86_1824_new.jpg
De opgraving van 1976 en 1986 op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

De opgegraven torenromp had de vorm van een halve cirkel die aan beide zijden eindigde met uitspringende muurblokken. Een merkwaardig gemetselde vertreding aan het zuidoostelijke muurblok wijst misschien op de aansluiting op een (hoger gefundeerde) stadsmuur die op een wal was aangelegd. Meer aanwijzingen voor de aanleg van de stadsmuur op een een oudere aarden wal werden in 1994 gevonden bij de reconstructie van het Valkenberg.

BR-26-86_1.jpg BR-26-86_3.jpg
Links de waarneming in 1976 en rechts de blootgelegde muurtoren in 1986. (Foto links: beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Tegen het noordwestelijke muurblok is in een latere fase een houten tonput ingegraven met bovengronds een stenen waterput. Het vondstmateriaal uit deze put is in de late zestiende eeuw te dateren. Uit historische bronnen is bekend dat deze muurtoren rond 1333 gebouwd en rond 1537 gesloopt is.

Reconstructie

Na de opgraving zijn de fundamenten tot net onder het maaiveld opgetrokken met kalkzandsteen en schuimbeton. Bovengronds is de toren ca. 70 cm opgebouwd en beklampt met stenen afkomstig van de stadsmuur die tijdens eerdere opgravingen zijn verzameld. Dit project is gefinancierd door het bedrijfsleven uit de regio.
Een tweede muurtoren is in 1996, na de reconstuctie van het Valkenberg, opgebouwd aan de westzijde van het park.

BR-26-86_4.jpg
De gereconstrueerde muurtoren, centraal in het Valkenberg, met op de achtergrond het kasteel van Breda

Ook interessant

Bert Moelands
Bert Moelands 1918 tot 2011
Bert Moelands was gedurende ongeveer een halve eeuw een zeer actief am...
Personen
Archeologie
Valkenberg (Centrum)
Valkenberg (Centrum) 1350 tot heden
Dit mooiste van alle Bredase stadsparken wordt altijd hét Valkenberg g...
Gebieden
Onderzoek naar Huis Valkenberg 2008
In 2008 werd besloten om als pilot project de restanten van huis Valke...
Archeologie
Opgraving Begijnhof / Valkenberg 1994
Bij grootschalige opgravingen in 1994 kon door de zuidelijke helft van...
Archeologie
Opgraving Catharina- straat 91-93 2000
De opgravingscampagne op het achterterrein van Catharinastraat 91-93 i...
Archeologie
Bouw van stadsmuur
Bouw van stadsmuur 1330 tot 1400
Vrijwel direct nadat hertog Jan III van Brabant de stad Breda had geko...
Archeologie
Park Valkenberg
Park Valkenberg 1531 tot heden
Na de aanleg van de nieuwe stadsomwalling in 1531 was de locatie van h...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief