Opgraving Molenstraat 1985

Archeologie
1300 tot 1850
1 / 20
 • Zeventiende-eeuwse vondsten in een beerput. Letterlijk opgestapeld  
 • 2
  Steengoed kruikje, vijftiende eeuw. Afkomstig uit één van de afvalkuiltjes.  
 • 2
  Schenkkan met slibversiering, laat vijftiende eeuw. Afkomstig uit één van de afvalkuilen.  
 • 2
  Zeer grote kan met uitsparing aan voorzijde. In de wanden van deze uitsparing zitten sleufjes om vleespennen (?) in te leggen. Vergelijk het met de moderne ceramische tuinhaarden. Datering achttiende/negentiende eeuw.  
 • 2
  Slachtbak. Een grote teil om bij de slacht het bloed op te vangen. Datering achttiende/negentiende eeuw. De achtererven van de Molenstraat zullen een semi-agrarisch karakter hebben gehad.  
 • 2
  Één van de drie aangetroffen herinneringsborden met de tekst "1692 DEN 18 SEPTEMBER WASSER AERTBEVING OVERAL"  
 • 2
  Delfts blauw bord met een portret van Koningin Mary (K.M.), de echtgenote van Koning-Stadhouder Willem III  
 • 2
  Intrigerend bordje met een naïeve steunbetuiging aan Koning-Stadhouder Willem III  
 • 2
  Steengoed kannetje zeventiende eeuw, geijkt met een ijkloodje, een zgn. pegel. Inhoud vermoedelijk één Bredase pint, ca. 0,6 liter.  
 • 2
  Fragmenten van een Spaans amfoor, achttiende eeuw. Gebruikt voor transport en opslag van bijvoorbeeld wijn of olie  
 • 2
  Detail van het ijkloodje of pegel met het wapen van Breda  
 • 2
  Theepot, van Engelse ceramiek, het zogenaamde "blackware" achttiende eeuw  
 • 2
  Bekerglas, zeventiende eeuw. Een opvallende gelijkenis met een stapelbaar bierglas  
 • 2
  17e eeuw kometenglas. Een blauwe decoratie, slingerend om de beker met de vorm van een komeet met staart  
 • 2
  Zogenaamd druppelglas, zeventiende eeuw  
 • 2
  Wijnglas met een zelden voorkomend vlechtwerkpatroon, achttiende eeuw  
 • 2
  Knopen, halffabrikaten en afval afkomstig van benen knopenfabricage  
 • 2
  Tekening van alle onderdelen van een complete schoen  
 • 2
  Vroeg zestiende eeuws schenkkannetje met een radstempelversiering. Gerestaureerd  
 • 2
  Ivoren mesheft  

In de zomer van 1985 had de Archeologische Vereniging Breda de mogelijkheid om op het braakliggende terrein aan de Molenstraat een proefsleuf aan te leggen om, in vervolg op eerder onderzoek, het archeologisch potentieel van het terrein na te gaan. Naast de vondst van enkele vijftiende-eeuwse afvalkuilen en tonputten bleken de oudste ophogingslagen aanzienlijk af te wijken van die van andere opgravingen. In 1991, bij het definitieve onderzoek bleek dat de proefsleuf was aangelegd midden in een (kunstmatige) laagte die in de veertiende eeuw reeds weer was opgevuld. Misschien betrof het hier een grote zandwinningsput ten behoeve van de aanleg van de vlakbij gelegen middeleeuwse molenberg. De contouren van deze kunstmatige heuvel werden in 1983 al blootgelegd.

BR-22-85_topo.jpg BR-22-85_1824.jpg
De opgravingsput in blauw op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824. Omliggende opgravingen in grijs

Op de laatste dag van het onderzoek werd in de putrand muurwerk ontdekt dat behoorde bij een grote beerkelder. Deze was volledig gevuld met archeologische vondsten uit de periode 1650-1850. De beerput moet zich op het achtererf van Molenstraat 16 hebben bevonden.
BR-22-85_6.jpg   BR-22-85_5.jpg
Start van de opgraving en de uiteindelijke proefsleuf waarin de veertiende- en vijftiende-eeuwse afvalkuiltjes zichtbaar werden. De beerput werd uiteindelijk voor in het profiel ontdekt.      

De vondsten

In deze volledig gevulde beerput bevonden zich onder andere bijzondere glasvondsten, halffabricaten van dierlijk bot, talloze rookpijpen en veel resten van lederen schoenen. Daarnaast bevonden zich in de beerkelder de resten van minimaal 600 aardewerk voorwerpen waarvan veel materiaal gerestaureerd kon worden. De AVB heeft er enkele jaren voor nodig gehad om het materiaal te inventariseren. Publicatie volgde in het jaarboek van 1992.  Opmerkelijk is de aanwezigheid van kostbaar glaswerk. Archiefonderzoek heeft geen bijzondere welstand van de bewoners  van het betreffende perceel aangetoond.

BR-22-85_2a.jpg BR-22-85_3.jpg
De vondsten lagen letterlijk opgestapeld. Het schoonmaken van het muurwerk van de leeggehaalde beerput voor de foto.

Ook interessant

Molenstraat (Centrum)
Molenstraat (Centrum) 1275 tot heden
De Molenstraat is de smalle straat naar de Nieuwe Veste....
Gebieden
Opgraving Molenstraat 1991
Vanaf de zomer tot midden december 1991 vond er grootschalig archeolog...
Archeologie
Opgraving Molenstraat 16-20 1988
Tijdens een kleinschalige opgraving heeft de Archeologische Vereniging...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Kleine Molenstraat 1982
Tijdens archeologisch vervolgonderzoek aan de zuidzijde van een braakl...
Archeologie
Opgraving Molenstraat / Oude Vest 1983
Opgraving Oude Vest 1983 -700 tot 1980
In de zomer van 1983 kon als vervolg op eerder onderzoek een braakligg...
Archeologie
Woonbuurt aan de Molenstraat
Zelden kon in Breda op zo'n grootschalige manier stedelijke archeologi...
Archeologie

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief