Opgraving Molenstraat 1985

Archeologie
1300 tot 1850
1104 1104

Zeventiende-eeuwse vondsten in een beerput. Letterlijk opgestapeld

1105 1105

Steengoed kruikje, vijftiende eeuw. Afkomstig uit één van de afvalkuiltjes.

1106 1106

Schenkkan met slibversiering, laat vijftiende eeuw. Afkomstig uit één van de afvalkuilen.

1107 1107

Zeer grote kan met uitsparing aan voorzijde. In de wanden van deze uitsparing zitten sleufjes om vleespennen (?) in te leggen. Vergelijk het met de moderne ceramische tuinhaarden. Datering achttiende/negentiende eeuw.

1108 1108

Slachtbak. Een grote teil om bij de slacht het bloed op te vangen. Datering achttiende/negentiende eeuw. De achtererven van de Molenstraat zullen een semi-agrarisch karakter hebben gehad.

1109 1109

Één van de drie aangetroffen herinneringsborden met de tekst "1692 DEN 18 SEPTEMBER WASSER AERTBEVING OVERAL"

1110 1110

Delfts blauw bord met een portret van Koningin Mary (K.M.), de echtgenote van Koning-Stadhouder Willem III

1111 1111

Intrigerend bordje met een naïeve steunbetuiging aan Koning-Stadhouder Willem III

1112 1112

Steengoed kannetje zeventiende eeuw, geijkt met een ijkloodje, een zgn. pegel. Inhoud vermoedelijk één Bredase pint, ca. 0,6 liter.

1113 1113

Fragmenten van een Spaans amfoor, achttiende eeuw. Gebruikt voor transport en opslag van bijvoorbeeld wijn of olie

1114 1114

Detail van het ijkloodje of pegel met het wapen van Breda

1115 1115

Theepot, van Engelse ceramiek, het zogenaamde "blackware" achttiende eeuw

1116 1116

Bekerglas, zeventiende eeuw. Een opvallende gelijkenis met een stapelbaar bierglas

1117 1117

17e eeuw kometenglas. Een blauwe decoratie, slingerend om de beker met de vorm van een komeet met staart

1118 1118

Zogenaamd druppelglas, zeventiende eeuw

1119 1119

Wijnglas met een zelden voorkomend vlechtwerkpatroon, achttiende eeuw

1120 1120

Knopen, halffabrikaten en afval afkomstig van benen knopenfabricage

1121 1121

Tekening van alle onderdelen van een complete schoen

1122 1122

Vroeg zestiende eeuws schenkkannetje met een radstempelversiering. Gerestaureerd

1123 1123

Ivoren mesheft

/

In de zomer van 1985 had de Archeologische Vereniging Breda de mogelijkheid om op het braakliggende terrein aan de Molenstraat een proefsleuf aan te leggen om, in vervolg op eerder onderzoek, het archeologisch potentieel van het terrein na te gaan. Naast de vondst van enkele vijftiende-eeuwse afvalkuilen en tonputten bleken de oudste ophogingslagen aanzienlijk af te wijken van die van andere opgravingen. In 1991, bij het definitieve onderzoek bleek dat de proefsleuf was aangelegd midden in een (kunstmatige) laagte die in de veertiende eeuw reeds weer was opgevuld. Misschien betrof het hier een grote zandwinningsput ten behoeve van de aanleg van de vlakbij gelegen middeleeuwse molenberg. De contouren van deze kunstmatige heuvel werden in 1983 al blootgelegd.

BR 22 85 topo
BR 22 85 1824
De opgravingsput in blauw op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824. Omliggende opgravingen in grijs


Op de laatste dag van het onderzoek werd in de putrand muurwerk ontdekt dat behoorde bij een grote beerkelder. Deze was volledig gevuld met archeologische vondsten uit de periode 1650-1850. De beerput moet zich op het achtererf van Molenstraat 16 hebben bevonden.

BR 22 85 6
BR 22 85 5
Start van de opgraving en de uiteindelijke proefsleuf waarin de veertiende- en vijftiende-eeuwse afvalkuiltjes zichtbaar werden. De beerput werd uiteindelijk voor in het profiel ontdekt.

De vondsten

In deze volledig gevulde beerput bevonden zich onder andere bijzondere glasvondsten, halffabricaten van dierlijk bot, talloze rookpijpen en veel resten van lederen schoenen. Daarnaast bevonden zich in de beerkelder de resten van minimaal 600 aardewerk voorwerpen waarvan veel materiaal gerestaureerd kon worden. De AVB heeft er enkele jaren voor nodig gehad om het materiaal te inventariseren. Publicatie volgde in het jaarboek van 1992. Opmerkelijk is de aanwezigheid van kostbaar glaswerk. Archiefonderzoek heeft geen bijzondere welstand van de bewoners van het betreffende perceel aangetoond.

BR 22 85 2a
BR 22 85 3
De vondsten lagen letterlijk opgestapeld. Het schoonmaken van het muurwerk van de leeggehaalde beerput voor de foto.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven