Opgraving kasteel Gageldonk 1973

Archeologie
1250 tot heden
  • Eén van de weinige opnames van het aangetroffen muurwerk. De breedte van de fundering wijst niet op een verdedigbaar gebouw.  

In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkgroep Haagse Beemden een poging gedaan om de aard en de ligging van kasteel Gageldonk vast te stellen. Het huidige restant van het complex bestaat uit een tot boerderij uitgebouwd poortgebouw, het Hooghuis, en staat midden in de wijk Haagse Beemden.

BR-162-73_topo.jpg BR-162-73_1824.jpg
De opgravingslocatie op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan uit 1824

In de 15e eeuw is er al sprake van een omgracht wooncomplex waarvan de aard echter niet duidelijk was. In 1573 wordt het gebouw verwoest tijdens een plundertocht van de watergeuzen.
De opgraving bracht een nagenoeg vierkant fundament aan het licht met een buitenwerks formaat van ca 14,5 meter, qua formaat vergelijkbaar met een gebouw als kasteel Bouvigne. Binnen de fundamenten werden geen sporen aangetroffen. De dikte van de muren, aan de onderzijde van het fundament bedroegen 80-100 cm. Dit wijst er al op dat het gebouw nooit een weerbaar karakter kan hebben gehad. Het baksteenformaat wijst op een datering in het eind van de 15e eeuw of eerste helft 16e eeuw.
Opmerkelijk was een beklamping met kleine gele ijsselsteentjes. In het toenmalige rapport waar sprake is van een datering van deze klampmuur in de 16e eeuw. Waarschijnlijker is dat het reparaties uit de 17e of 18e eeuw zijn waaruit zou blijken dat het gebouw in 1573 niet definitief is verwoest maar misschien wel zijn woonfunctie had verloren. Verder onderzoek leverde een dwarsdoorsnede door de gracht op. Deze bleek ca.8, 5 meter breed te zijn.

BR-162-73_luchtfoto.jpg
Luchtfoto van het boerderijcomplex aan het Moerenpad in de Haagse Beemden. De opgraving heeft rechts achter de boerderij plaatsgevonden. (foto: Slagboom & Peeters)

Ook interessant

Achter Emer (gehucht)
Achter Emer (gehucht) 1400 tot 1978
Achter Emer is eigenlijk het laatste (noordelijke) deel van de Emerweg...
Gebieden
Opgraving Hondsdonk 60 2014
De buitenwal uit het beleg van Breda in 1637 is in kaart gebracht tijd...
Archeologie
Waarneming kasteel de Emer 1968 en 1974
Bij het graven van funderingssleuven voor een aantal bedrijfshallen ...
Archeologie
Opgraving Gageldonkseweg  1999
Het gebied tussen de tussen de A16, Backer en Ruebweg...
Archeologie
Straatnamen Haagse Beemden
In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977...
Gebieden
Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het...
Gebieden
Gageldonksepad (Haagse Beemden)
De Gageldonkseweg, de Gageldonksetunnel, de Gageldonksestraat, het ...
Gebieden
Hooghuispark (Haagse Beemden)
Het Hooghuispark is aangelegd rond het voormalig kasteeltje Gageldonk ...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief