Opgraving kasteel Gageldonk 1973

Archeologie
1250 tot heden
Br 162 73 1 Br 162 73 1

Eén van de weinige opnames van het aangetroffen muurwerk. De breedte van de fundering wijst niet op een verdedigbaar gebouw.

In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkgroep Haagse Beemden een poging gedaan om de aard en de ligging van kasteel Gageldonk vast te stellen. Het huidige restant van het complex bestaat uit een tot boerderij uitgebouwd poortgebouw, het Hooghuis, en staat midden in de wijk Haagse Beemden.

Br 162 73 topo
Br 162 73 1824
De opgravingslocatie op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan uit 1824

In de 15e eeuw is er al sprake van een omgracht wooncomplex waarvan de aard echter niet duidelijk was. In 1573 wordt het gebouw verwoest tijdens een plundertocht van de watergeuzen.
De opgraving bracht een nagenoeg vierkant fundament aan het licht met een buitenwerks formaat van ca 14,5 meter, qua formaat vergelijkbaar met een gebouw als kasteel Bouvigne. Binnen de fundamenten werden geen sporen aangetroffen. De dikte van de muren, aan de onderzijde van het fundament bedroegen 80-100 cm. Dit wijst er al op dat het gebouw nooit een weerbaar karakter kan hebben gehad. Het baksteenformaat wijst op een datering in het eind van de 15e eeuw of eerste helft 16e eeuw.
Opmerkelijk was een beklamping met kleine gele ijsselsteentjes. In het toenmalige rapport waar sprake is van een datering van deze klampmuur in de 16e eeuw. Waarschijnlijker is dat het reparaties uit de 17e of 18e eeuw zijn waaruit zou blijken dat het gebouw in 1573 niet definitief is verwoest maar misschien wel zijn woonfunctie had verloren. Verder onderzoek leverde een dwarsdoorsnede door de gracht op. Deze bleek ca.8, 5 meter breed te zijn.

Br 162 73 luchtfoto
Luchtfoto van het boerderijcomplex aan het Moerenpad in de Haagse Beemden. De opgraving heeft rechts achter de boerderij plaatsgevonden. (foto: Slagboom & Peeters)

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven