Opgraving Karnemelkstraat / Stadspoedertoren 1963

Archeologie
1350 tot 1750
  • Sloop van Karnemelkstraat 11 met links daarvan het vlak waar de Stadspoedertoren is aangetroffen en opgemeten.  

Ten behoeve van de verbreding van de Karnemelkstraat werd in 1963 de gehele zuidelijke gevelrij gesloopt. Vóór de sloop verzoekt de oud stadsarchivaris Brekelmans om archeologisch onderzoek te laten uitvoeren naar de merkwaardige kelders van Karnemelkstraat 11  (zie foto) waarbij hij vermoedt dat er een verband is tussen deze kelders en de Stadspoedertoren. Dit is een rechthoekige toren die een onderdeel vormde van de voormalige 14e eeuwse stadsommuring. Deze toren is als kruitopslagplaats tot in de 18e eeuw blijven bestaan. 

BR-81-63_topo.jpg BR-81-63_1824.jpg
De ligging van de Stadspoedertoren op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824. In grijs het omliggende onderzoek

Hoewel er foto's zijn gemaakt van de sloop van de kelders en er een opmetingstekening bestaat van het torenfundament is de vondst verder niet beschreven. Er heeft zeker geen archeologische begeleiding vanuit de ROB plaatsgevonden. Gezien de veronderstelde diepte van het torenfundament zal het restant nog in de bodem zitten.

STR229_Karnemelkstraat_schilderij.jpg
Het traject van de Karnemelkstraat tussen Waterstraat (Waterpoort) (links) en de Stadspoedertoren (rechts) op paneel met het stadsaanzicht van Breda. (coll. Breda's Museum)

Ook interessant

Karnemelkstraat (Centrum)
Karnemelkstraat (Centrum) 1500 tot heden
Lang geleden was de Karnemelkstraat een modderige straat....
Gebieden
Opgraving Karnemelkstraat / Eindpoort  1963
Na de afbraak van het hoekpand Ginnekenstraat en de (toen nog smalle) ...
Archeologie
Waarneming Ginnekenstraat 2-4 riolering  1994
Bij de aansluiting van een nieuw hoofdriool op het Oude Vestriool, een...
Archeologie
Waarneming Waterstraat riool 1994
Tijdens de rioleringswerkzaamheden in de Waterstraat kon een ...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat 6 1987
Tijdens een waarneming op het perceel Karnemelkstraat 6 konden in het ...
Archeologie
Opgraving Oude Vest 2003
Opgraving Oude Vest 2003 1350 tot 1828
Tijdens een proefsleuvenonderzoek in de zomer van 2003 kon op het voor...
Archeologie
Bouw van stadsmuur
Bouw van stadsmuur 1330 tot 1400
Vrijwel direct nadat hertog Jan III van Brabant de stad Breda had geko...
Archeologie

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief