Opgraving Karnemelkstraat 6 1987

Archeologie
1200 tot 1900
Br 28 87 1 Br 28 87 1

Tijdens een waarneming op het perceel Karnemelkstraat 6 konden in het voorjaar van 1987 een aantal structuren worden waargenomen. Op dit perceel stond het voormalige Ebenhaƫzer gebouw dat volledig was uitgebrand. De Karnemelkstraat is vermoedelijk pas ontstaan na de afbraak van de stadsmuur in 1537. Na de sloop is er sprake van "de Oude Veste". Gegevens over de bebouwing aan de noordzijde van de Karnemelkstraat ontbreken op het ogenblik. Vermoedelijk werden de percelen, net zoals in het westelijke gedeelte van de Nieuwstraat pas na de sloop van de stadsmuur bebouwd.

Br 28 87 topo
Br 28 87 1824
De opgravingsput op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs o.m. het het onderzoek naar de Stadspoedertoren en de Eindpoort

De werkput werd gelijk tot op vaste bodem aangelegd. Een stratigrafie bestaande uit bewonings-en bebouwingslagen lijkt te ontbreken. Aan de straatzijde tekende zich in het vlak een brede sloot af met haaks hierop een smallere greppel. In het vlak en in het profiel werden resten van minimaal twee bekistingen aangetroffen van ca. 3 x 3 meter. Er kon geen relatie gelegd worden met de stratigrafie in de directe omgeving. Over de inhoud van de bekisting is geen informatie.
In het oostprofiel werd een keldermuur met vloerrestant aangetroffen. Tegen het einde van de opgraving werd een waterput ontdekt met een diameter van ca. 3 meter. De brede sloot tegen de rooilijn zou een restant kunnen zijn van een oude perceelbegrenzing van de zeer diepe percelen aan de Nieuwstraat .

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeƫn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven