Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)

Gebieden
1500 tot heden
  • De kapel van Gageldonk aan de Moerenstraat, het huidige Moerenpad, 1959. Foto: Hans Chabot. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het tracé van de oude Moerenstraat. De naam Moerenstraat werd later, in 1981 veranderd in Moerenpad. Het Moerenpad en het Wilderdpad vormen de centrale fietsontsluiting van de Haagse Beemden. Het Moerenpad begint bij het Hooghuis van Gageldonk en de kapel en loopt tot aan de Rietdijk. Het Dwarsmoerenpad werd in 1992 aangelegd van het Moerenpad naar de Burgstsedreef. Dit pad staat dwars op het Moerenpad, vandaar de naam. Het Dwarsmoerenpad leidt langs Heksenwiel. Zie voor deze naam onder winkelcentrum Heksenwiel.

Het oude Moerenstraatje

De Moerenstraat moet uit de middeleeuwen dateren, maar de naam Moerenstraatje komen we pas voor het eerst tegen in de legger van openbare wegen (een registratie van openbare wegen dus) van Princenhage van 1870. In 1949 werd, bij het invoeren van de nieuwe huisnummering in Prinsenbeek, de naam Moerenstraat bevestigd.
Volgens de toponymist Chr. Buiks is moer Middelnederlands voor slijk, moeras. Vergelijk het Engelse moor. Moer is een zeer veel voorkomende benaming voor venige gronden en ook de zuidelijke naam voor turf. De Bredase naamkundige J.H. Hoeufft schrijft in 1838: "Moeren voor Moerlanden, t welk echter ook veel gezegd wordt van slijkige drasse landen, elders ook broeklanden genaamd."

Kapel Heilige Maria en Dymphna

In de buurt van het Hooghuis staat de kapel. Dit gotische gebouwtje is gebouwd tussen 1504 en 1520. Oorspronkelijk was de kapel gewijd aan de Heilige Maria. Later werd hier de Heilige Dymphna of Dimfna vereerd. Deze heilige is de patrones van de bezetenen en geesteszieken en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. Dymphna is ook de patrones tegen Alzheimer, een moderne invulling van een oud patronaat. Er vinden hier veel religieuze activiteiten plaats, zoals de zogenaamde Stille Wandeling, een meditatieve wandeling, een eucharistieviering op de feestdag van de H. Dymphna en Vespervieringen, samen bidden. We kunnen ook gewoon een kaarsje opsteken.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Herman Dirven, De gebouwen op het grondgebied van de vroegere heerlijkheid Gageldonk Hambroek van 1800 tot heden, in Hage nummer 22, mei 1978.
Karel Leenders, Gageldonk, in Hage nummer 21, december 1977.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Opgraving Hondsdonk 60
Opgraving Hondsdonk 60 1250 tot 1850
De buitenwal uit het beleg van Breda in 1637 is in kaart gebracht tijd...
Archeologie
Moerwijk, winkelcentrum Hoge Vucht (Hoge Vucht)
Moerwijk (Hoge Vucht) 1965 tot heden
De straatnaam herinnert aan de vroegere moeren in de Hoge Vucht waar ...
Gebieden
Opgraving kasteel Gageldonk 1973
In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkg...
Archeologie
Straatnamen Haagse Beemden
In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977...
Gebieden
Schapenpad en Lammerenpad (Haagse Beemden)
Het Schapenpad begint aan het Moerenpad en gaat dan met een ...
Gebieden
Wilderdpad (Haagse Beemden)
Het Moerenpad en het Wilderdpad vormen samen zo ongeveer de centrale...
Gebieden
Rustenburgpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad loopt van het Donkpad naar het noordwesten, kruist de ...
Gebieden
Akkerpad (Haagse Beemden)
Akkerpad (Haagse Beemden) 1981 tot heden
Dit fietspad loopt van de Gageldonksestraat naar het noorden, kruist ...
Gebieden
Goudenmuntenpad (Haagse Beemden)
Het Goudenmuntenpad loopt van het winkelcentrum Heksenwiel naar het ...
Gebieden
Melkpad (Haagse Beemden)
Melkpad (Haagse Beemden) 1984 tot heden
Dit fietspad in de Haagse Beemden, aangelegd in 1984, loopt langs de ...
Gebieden
Heksenwiel (Haagse Beemden)
De Heksenwiellaan en het Heksenwielpad kregen hun naam in 1989. ...
Gebieden
Gageldonksepad (Haagse Beemden)
De Gageldonkseweg, de Gageldonksetunnel, de Gageldonksestraat, het ...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden
Kasteel Gageldonk met zijn kapel
Het kasteel Gageldonk werd waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1504-1520 ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief