Schapenpad en Lammerenpad (Haagse Beemden)

Gebieden
1981 tot heden
1477 1477

Vanaf het Moerenpad gaat het Schapenpad rechtsaf over een sierlijk fietsbruggetje over de Moerenloop heen. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Het Schapenpad begint aan het Moerenpad en gaat dan met een fietsbruggetje over de Moerenloop heen en loopt verder naar het oosten. Het pad kruist het Cannaertserf, Heienlangdonk, kruist het Donkpad en gaat dan met de Schapenpadtunnel onder de Emerparklaan door om dan samen te komen met het Lammerenpad en de Achter Emer. De brug over de Moerenloop heeft nog geen naam, maar Schapenbrug ligt voor de hand.

Alkmaar

Het Schapenpad is aangelegd in 1981 in een reeds bestaand dreefje, dat al voorkomt op de topografische kaart van 1840. In de legger van openbare wegen (een registratie van openbare wegen dus) van 1877 heet dit pad het Voetpad naar Alkmaar. De boerderij Alkmaar stond op de hoek van het huidige Schapenpad en de Emerweg, ongeveer de huidige Emerparklaan. In 1981 is helaas niet gekozen voor een naam als Laantje van Alkmaar of iets dergelijks. De naam Schapenpad hangt waarschijnlijk samen met die van de Schapenweide, een weg op het industrieterrein Emer.

De Schapenweide

Het opnieuw gebruiken van toponiemen als straatnamen is uiteraard toe te juichen. Alleen, als we toponiemen hergebruiken als straatnamen op industrieterreinen geeft dit wel eens bizarre situaties. Op de Schapenweide is in geen velden of wegen een schaap te zien.
De toponymist Chr. Buiks vond een vermelding van de Schapenweide op de Emer in 1609: "Stuck weyden, nu saeylant wesende, twee bunder, de Schapenweyde." De naamsverklaring is uiteraard weiland waarop vooral schapen werden geweid.

Lammerenpad

De naam van het Lammerenpad tussen de Schapenweide en de kruising Schapenpad Achter Emer werd vastgesteld na 1988, maar vóór 2001. De juiste datum is echter onbekend. De naam hangt waarschijnlijk weer samen met die van de Schapenweide en het Schapenpad.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988)

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven