Wilderdpad (Haagse Beemden)

Gebieden
1990 tot heden
1476 1476

De doorsteek van het Wilderdpad door de landgoederenzone, met de aansluiting op de Burgstsedreef.(foto: Slagboom en Peters)

Het Moerenpad en het Wilderdpad vormen samen zo ongeveer de centrale fietsontsluiting van de Haagse Beemden. Dit fietspad, dat zijn naam kreeg in 1990, loopt van het Moerenpad door de Witmoeren, kruist de Noortberghmoeren en loopt dan door het groene hart van de Haagse Beemden naar de Burgstsedreef. De aansluiting van het Wilderdpad op het Moerenpad is helaas onduidelijk vorm gegeven. Straatnaambordjes ontbreken op dit ogenblik.

Woest onontgonnen gebied

De toponymist Chr. Buiks vond "den Nyeuwen acker, den Wildert, drie bunder bij de Groote Hoeve van Burgst", vermeld in 1563. Een van de laantjes op het landgoed Burgst, grenzend aan de Wilderd, heette in 1835 het Wilderdlaantje. Buiks verklaart de naam Willaert of Wilderd als woest gebied met ruigte begroeid, onontgonnen. In 1563 was het gebied de Wilderd nog niet lang in cultuur want het werd een nieuwe akker genoemd.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven