Hofhuizen Nieuwstraat / Grand Hotel Nassau

Bouwwerken
1534 tot heden
  • Hofhuizen Nieuwstraat  

Het klooster aan de Nieuwstraat vormt een herinnering aan het Rijke Roomse Leven van Breda. In 1899 kochten de Eerwaarde Zusters Religieuzen Penitenten Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis der congregatie van Roosendaal een rij hofhuizen aan de Nieuwstraat. Een deel werd gesloopt voor de bouw van een kapel en de stichting van een klooster. 

De van oorsprong middeleeuwse hofhuizen hebben de klinkende namen Waelwijk, Bruheze en Assendelft. Hoewel er aan de binnen- en buitenkant veel is verbouwd, is de zestiende-eeuwse traptoren van Huis Assendelft vanuit de juiste hoek nog steeds te zien.

Aan de Nieuwstraat werden arme rooms-katholieke wezen ondergebracht. Weeskinderen werden in die tijd nog streng gescheiden in rooms-katholiek en protestant maar ook in rijk en arm. De rijke rooms-katholieke weeskinderen hadden een eigen weeshuis aan de Sint Janstraat. De rijke protestantse wezen verbleven in het Weeshuis op het Kloosterplein.

De scholen waar de zusters les gaven, lagen aan de overkant van de straat. Onder de straat loopt een tunnel tussen de scholen en het klooster, zodat de zusters niet over straat hoefden. Deze tunnel is de enige ‘geheime gang’ waarvan het bestaan zeker is. De andere geheime gangen, waar veel verhalen de ronde over doen, zijn ontsproten aan de fantasie


Ook interessant

Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Jan de Bastaard van Nassau
Jan van Nassau was de zoon van graaf Jan IV en juffrouw van Loemel (Va...
Personen
Opgraving Markendaalseweg / Marquant 2004
In de zomer van 2004 heeft onderzoeksbureau BAAC in de westelijke hoek...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Florijncollege  2000
In de maanden januari en februari 2000 werd archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (1) 1994
Tijdens waarnemingen in het kader van het "rioleringsproject"...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (2) 1994
Tijdens waarnemingen in een kabelsleuf aan de zijde van het voormalig ...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 20 1994
Gedurende de maanden april en mei 1994 werd een proefonderzoek ...
Archeologie
Klooster en kapel aan de Nieuwstraat
In 1849 kochten zusters franciscanessen de voormalige hofhuizen Assend...
Bouwwerken
Adellijke woningen
Adellijke woningen 1350 tot heden
De komst van de Nassaus trok weer adel en andere lokale potentaatjes ...
Bouwwerken

Locatie

Nieuwstraat 21 - 29, 4811 WV Breda

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Handige links

Audio fragmenten

Nieuwsbrief