de Roskam (gehucht)

Gebieden
1500 tot 1975
  • De Biebrug over de Bijloop, met linksachter de jongste Roskam als laatste in een reeks van herbergen. (foto: Karel Leenders, coll. Stadsarchief Breda id.19922152  

Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Antwerpen. Tot in de jaren '70 sloot de Rijsbergseweg, nabij de Biebrug over de Bijloop, aan op de Mastbosstraat. Het was een concentratie van huizen, herbergen en boerde­rijen aan een belangrijk verkeerspunt. Immers de middeleeuwse baan vanuit Breda sloot hier ook aan. Deze volgde namelijk de huidige Talmastraat en Oranjeboomstraat. Op de onderstaande kaart is echter te zien dat de route naar de stad Breda via Princenhage en de Haagweg inmiddels aanzienlijk belangrijker was geworden.
Bij de Roskam sloten ook wegen uit de Rith (Rithsestraat) en het Mastbos (Dreef) aan. Kortom, de Roskam lag aan een vijfsprong met de bijbehorende drukte.

CHI_28_021_Roskam_1850_low.jpg CHI_28_021_Roskam_lufo_low.jpg
De contouren van het gehucht de Roskam op de militair topografische kaart uit ca.1850 en op een actuele luchtfoto

Pleisterplaats

Het gehucht is vernoemd naar de herberg de Oude Roskam aan de Rijsbergseweg. Het was een belangrijke pleisterplaats waar de paarden verzorgd, "geroskamd", konden worden. De naamgeving komt voor het eerst in 1667 voor. De boerderijen die een onderdeel van het gehucht vormden hadden hun akkers op de Kerkakker bij het dorp Princenhage.

Lazarushuisjes

Tot het gehucht behoorden ooit ook minimaal 2 Lazarushuisjes. Deze lagen aan de huidige Talmastraat. Hier werden lepralijders afgezonderd van de rest van de bevolking.
In 1554 wordt verklaard door Pr Heyssone, leproos,......."dat hem ter wille en te danck is alsdat de Heyliche Geest van de Hage tanderen tyde assistentie en bystandt heeft gedaen om het huysken aende Biebrugge daer hij alnu in woont te timmeren en te repareren. Na zijn doot zal het huysken aende de H.Geest (tenzij een van de kinderen van Heys besmet zou raken.)
Midden 17de eeuw is lepra uit Nederland verdwenen. Dan worden deze percelen in overdrachtaktes omschreven met "daer eertyts 2 huyskens van Lasarus op gestaen hebben"  De perceelsnaam Lazarij blijft echter nog tientallen jaren in gebruik.

Ook interessant

Eindhoven (gehucht)
Eindhoven (gehucht) 1198 tot 1955
Het gehucht Eindhoven (de huidige Flierstraat in het Heuvelkwartier)) ...
Gebieden
Heuvel (gehucht)
Heuvel (gehucht) 1250 tot 1950
Heuvel was een huizengroep op de driesprong van de Postillionstraat en...
Gebieden
Opgraving Heuvel / Fagelstraat  2001
Na de sloop van het huizenblok tussen de Fagelstraat en de Groen van ...
Archeologie
Oranjeboomstraat en Talmastraat (Heuvel)
De Oranjeboomstraat en de huidige Talmastraat vormden in de middeleeuw...
Gebieden
Dreef (Princenhage)
Dreef (Princenhage) 1500 tot heden
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Napoleonswegen
Vanaf 1810 werd er op bevel van de Franse keizer Napoleon Bonaparte ge...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads