de Roskam (gehucht)

Gebieden
1500 tot 1975
CHI 28 021 Roskam 19922152 low CHI 28 021 Roskam 19922152 low

De Biebrug over de Bijloop, met linksachter de jongste Roskam als laatste in een reeks van herbergen. (foto: Karel Leenders, coll. Stadsarchief Breda id.19922152

Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Antwerpen. Tot in de jaren '70 sloot de Rijsbergseweg, nabij de Biebrug over de Bijloop, aan op de Mastbosstraat. Het was een concentratie van huizen, herbergen en boerde­rijen aan een belangrijk verkeerspunt. Immers de middeleeuwse baan vanuit Breda sloot hier ook aan. Deze volgde namelijk de huidige Talmastraat en Oranjeboomstraat. Op de onderstaande kaart is echter te zien dat de route naar de stad Breda via Princenhage en de Haagweg inmiddels aanzienlijk belangrijker was geworden.
Bij de Roskam sloten ook wegen uit de Rith (Rithsestraat) en het Mastbos (Dreef) aan. Kortom, de Roskam lag aan een vijfsprong met de bijbehorende drukte.

CHI 28 021 Roskam 1850 low
CHI 28 021 Roskam lufo low
De contouren van het gehucht de Roskam op de militair topografische kaart uit ca.1850 en op een actuele luchtfoto

Pleisterplaats

Het gehucht is vernoemd naar de herberg de Oude Roskam aan de Rijsbergseweg. Het was een belangrijke pleisterplaats waar de paarden verzorgd, "geroskamd", konden worden. De naamgeving komt voor het eerst in 1667 voor. De boerderijen die een onderdeel van het gehucht vormden hadden hun akkers op de Kerkakker bij het dorp Princenhage.

Lazarushuisjes

Tot het gehucht behoorden ooit ook minimaal 2 Lazarushuisjes. Deze lagen aan de huidige Talmastraat. Hier werden lepralijders afgezonderd van de rest van de bevolking.
In 1554 wordt verklaard door Pr Heyssone, leproos,......."dat hem ter wille en te danck is alsdat de Heyliche Geest van de Hage tanderen tyde assistentie en bystandt heeft gedaen om het huysken aende Biebrugge daer hij alnu in woont te timmeren en te repareren. Na zijn doot zal het huysken aende de H.Geest (tenzij een van de kinderen van Heys besmet zou raken.)
Midden 17de eeuw is lepra uit Nederland verdwenen. Dan worden deze percelen in overdrachtaktes omschreven met "daer eertyts 2 huyskens van Lasarus op gestaen hebben" De perceelsnaam Lazarij blijft echter nog tientallen jaren in gebruik.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven