Buurstede-Heike (gehucht)

Gebieden
1330 tot 1995
  • De Emerweg in 1969, gezien vanaf de Kwakkelhutstraat. Deze huizengroep vormde de noordelijke hoek van het gehucht Buurstede-Heike. (foto Karel Leenders, coll. Stadsarchief Breda id.19700024)  

Het gehucht Buurstede lag nabij de herbergen Kwakkelhut en De Grenadier, juist ten noordwesten van de vesting Breda. De boerderijen lagen tussen de Emerakker en het vanaf 1650 ontgonnen Buurstede-Heike (in dit geval dus een heideperceel).

CHI_28_005_Buurstede_heike_1870_low.jpg CHI_28_005_Buurstede_heike_lufo_low.jpg
Het gehucht Buurstede geprojecteerd op de topografische kaart van 1870 en op een actuele luchtfoto.

De naam Buurstede duikt al rond 1330 op als eigennaam het zou afgeleid kunnen zijn van "kot" of "klein huis" . Stede heeft eigenlijk een vergelijkbare betekenis in de zin van " plaats" of boerderij.
De gemeenschappelijke heide  ("Heike") werd in de 17e eeuw niet verdeeld onder de rechthebbenden, de bewoners dus maar verkocht aan de meestbiedende.
De aanleg van het spoor, de wijk Tuinzigt, de Lunetstraat en de aanliggende bedrijventerreinen hebben inmiddels het gehucht in rook doen opgaan.  

Ook interessant

Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Opgraving Rath Verleghstraat 5  2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie
Straatnamen Tuinzigt en Westerpark
Historisch gezien behoren de wijken Tuinzigt en Westerpark tot de ...
Gebieden
Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995
De opgravingen op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads