Middeleeuwse bewoning aan de Beeksestraat, Prinsenbeek.

07-03-2021

Op het nieuw te ontwikkelen Clazina Biemanserf in Prinsenbeek zullen binnenkort voor het eerst in een paar honderd jaar weer mensen wonen. Er zijn vijf woningen en vier appartementen gepland op een perceel achter de Beeksestraat, Pater Rommelaan en Pasquelaan. Voor de bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan, is door de gemeente Breda archeologisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vexpro BV.

Bewoningssporen uit de late middeleeuwen opgegraven

Op historische kaarten is te zien dat het terrein in ieder geval de afgelopen tweehonderd jaar niet bebouwd is geweest en in gebruik was als akker of erf behorend bij de boerderij aan de Beeksestraat 53. Historisch geograaf Karel Leenders heeft in zijn "Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda" beschreven dat het terrein op een van oorsprong hogere plek in het landschap ligt (op de hoge dekzandrug van De Beek) en dat er in de middeleeuwen een akkercomplex aanwezig was. Een middeleeuwse akkerlaag en oudere archeologische resten ónder deze akkerlaag werden daarom verwacht in het plangebied achter de Beeksestraat.

Beeksestraat 1824
Uitsnede van de kadastrale kaart uit 1824-1832, met binnen de blauwe lijnen het onderzoeksgebied, toen nog zonder bebouwing aan de Beeksestraat.

De hoger gelegen delen van het landschap, zoals de dekzandruggen, werden in het verleden vaak eerder bewoond dan de lager gelegen delen, omdat ze minder snel te maken kregen met wateroverlast en dus geschikter waren voor bewoning of ontginning voor akkers.

Dat blijkt ook aan de Beeksestraat het geval te zijn: bij het archeologisch onderzoek kwamen de sporen van bewoning uit de 13de - 14de eeuw aan het licht. Het gaat om paalsporen, kuilen en greppels die aantonen dat hier een boerderij heeft gestaan. Het betreft een huisplattegrond met flinke staanders om het dak op te bouwen.
Ten zuiden van de boerderij is een deel van de plattegrond van een bijgebouw aangetroffen, waarschijnlijk uit dezelfde fase van gebruik als de boerderij. Aan de hand van de potscherven die gevonden zijn tijdens de opgraving weten we dat de bebouwing uit de late middeleeuwen dateert.

Beeksestraat 2
Drie paalsporen op een rij; alleen de verkleuringen in de grond tonen dat hier palen ingegraven waren.

Nadere analyse van de paalsporen en greppels zal duidelijkheid geven over de omvang, oriëntatie en mogelijke fasering van de aangetroffen structuren. Het archeologisch onderzoek aan de Beeksestraat 53 zal worden uitgewerkt tot een rapport dat t.z.t. voor iedereen te lezen zal zijn via Erfgoedweb.

Beeksestraat 1
Zicht op deel van de opgraving achter de Beeksestraat.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven