1 december 2017

Locatie 19de eeuws hoofdriool onder Karnemelkstraat vastgesteld

Tijdens werkzaamheden bij de kruising Markendaalseweg en Karnemelkstraat zijn afgelopen week opnieuw resten gevonden van een groot negentiende eeuws bakstenen riool.  In tegenstelling tot het grote riool dat onder de Oude Vest en Houtmarkt doorloopt was dit riool niet meer in gebruik. 

BR-496-17_2.jpg  BR-51e-94_7.jpg
Links het riool zoals afgelopen week werd aangetroffen. Rechts een waarneming uit 1995 waarbij het riool ook al werd waargenomen. Toen kon worden vastgesteld waar het muurwerk toe diende.

Tot in de jaren ’90 van de 19e eeuw sloot het Oude Vest riool aan op een deel van de stadsgracht dat nog niet gedempt was en doorliep van de Mark tot de kruising Ginnekenstraat/Karnemelkstraat. Bij demping van dit stukje gracht is een nieuw riool aangelegd dat ter hoogte van het Backer en Rueb eiland in de Mark uitmondde. (zie onderstaande plattegrond).

karnemelkstraat_1890.jpg karnemelkstraat_1930_low.jpg
Links de situatie rond 1890 met de zojuist gedempte gracht  ten zuiden van de toen aanzienlijk smallere Karnemelkstraat. Rechts de situatie vóór de 2e Wereldoorlog. Op de voorgrond het Backer en Rueb terrein. De voormalige gracht en het latere riool lopen onder (boomrijke) achtererven van de Karnemelkstraat. (foto: Aviodome, Lelystad)

Na de volledige demping van de Mark vanaf 1941 is dit gedeelte van het riool in onbruik geraakt en vervangen door een “modern” betonnen riool.
In 1995 werd bij vervanging van het hoofdriool in de Waterstraat ook al op de kruising een gewelf aangetroffen waarvan toen onduidelijk was waar het toe behoorde. Nu is dat duidelijk geworden omdat dit muurwerk precies in lijn ligt met het nu aangetroffen riool.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief