Nieuwe trottoirs en riolering

Gebieden
1861 tot 1872
  • rioleringswerkzaamheden  

In 1861 was de oude bestrating van Breda dringend aan vernieuwing toe. De huizen waren voorzien van particuliere stoepen, die afgezet waren met palen en hekken. Het verkeer nam zodanig toe (paard en wagens, rijtuigen, kruiwagens) dat speciale trottoirs voor voetgangers dringend gewenst waren. Er werd een commissie ingesteld voor de nieuwe bestrating, riolering en trottoirs. De plannen werden ontworpen door stadsarchitect A.J.F. Cuypers. De riolering diende alleen voor afvoer van regenwater. Voor fecali bestonden er beerputten. Vanaf 1862 werden er grote bedragen geleend om deze werken te realiseren en in 1872 was de ombouw voltooid. Bovendien werd de Oude Vest, een open gracht, overwelfd.

Ook interessant

Waarneming Lange Brugstraat riolering 1994
Bij het volgen van rioleringswerkzaamheden in de Lange Brugstraat in ...
Archeologie
Waarneming Visserstraat riolering 1994
Tijdens de sloop van de 19de eeuwse bakstenen riolering en de ...
Archeologie
Opgraving Vlaszak 1983
Opgraving Vlaszak 1983 1864 tot 1957
Tijdens rioolwerkzaamheden aan de Vlaszak werd een bakstenen riool ...
Archeologie
Electriciteit in Ginneken
Electriciteit in Ginneken 1904 tot heden
In 1904 werd aan de Ulvenhoutselaan in Ginneken een complex geopend va...
Bouwwerken
Gasverlichting
Sinds 1675 bestond al straatverlichting in Breda. Hiervoor werden plan...
Voorwerpen
Straatverlichting
In de middeleeuwen bevonden zich her en der enkele lantaarns, bijvoorb...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief