15 november 2017

Vestingwerken in zicht bij vervanging riool Nassausingel en Mauritssingel

Bij werkzaamheden aan het riool zijn op verschillende plaatsen stukken muurwerk die behoren tot de vestingwerken te zien geweest. Lees meer

14 november 2017

Begraafplaats op lunet Coehoorn aangetroffen

Archeologen hebben in totaal 33 graven gevonden op het braakliggende terrein aan de Anna van Burenstraat en het Speelhuisplein. De ligging van de graven op het voormalige lunet ‘Coehoorn’ en het feit dat er medische ingrepen zijn gepleegd op de lichamen zijn aanwijzingen dat het gaat om een... Lees meer

8 september 2017

17e eeuwse vestingwerken op de Nassausingel

Bij rioolwerkzaamheden op de Nassausingel konden archeologen enkele meters van een 17e eeuws vestingwerk documenteren. Het betreft een deel van de zogenaamde enveloppe. Dit was gewoonlijk een doorlopende smalle strook grond die rond de hoofdgracht gelegen was en waarlangs de troepen zi... Lees meer

19 mei 2017

Update archeologisch onderzoek Seeligkazerne

De afgelopen week is het archeologisch onderzoek uitgebreid met een aantal proefsleuven  dicht langs de Fellenoordstraat. Daarbij kwamen de resten tevoorschijn van de Grote Watermolen, een klein sluisje in een muur die dwars door de vestinggracht liep (een zgn. "beer" ).  Lees meer

12 maart 2015

Resten van 17e eeuws bastion Bosch opgegraven

Afgelopen week kwam tijdens een archeologische begeleiding aan de Nassaustraat de bekledingsmuur van het 17e eeuwse bastion Bosch in het zicht. Dit bastion lag aan het einde van de huidige Lees meer

2 maart 2015

Is Breda Oud-Italiaans ?

De afgelopen 30 jaar zijn op groot aantal plaatsen in de nabijheid van de Bredase singels resten van vestingwerken aangetroffen. Lees meer

4 juli 2014

Verdedigingswerk onder Dr. Jan Ingen Houszplein

Bij recente opgravingen op het Dr. Jan Ingen Houszplein aan de Haagweg is de gedempte gracht aangetroffen, die onderdeel uitmaakte van het verdedigingswerk Lunet A. Lunet A maakte onderdeel uit van Lees meer

21 maart 2014

Sporen van de vesting

Bij onderzoek aan de Mauritssingel zijn sporen aangetroffen van de16de/17de eeuwse vestinggracht en het ravelijn Prins Maurits uit de 17de eeuw.Afgelopen dinsdag 18 maart hebben medewerkers van het Lees meer

Nieuwsbrief