Sporen van de vesting

19-05-2017

Bij onderzoek aan de Mauritssingel zijn sporen aangetroffen van de16de/17de eeuwse vestinggracht en het ravelijn Prins Maurits uit de 17de eeuw.

Afgelopen dinsdag 18 maart hebben medewerkers van het Archeologisch Centrum van de gemeente Breda een onderzoek uitgevoerd aan de Mauritssingel. Omdat er op deze locatie nieuwbouw gepland is, was het noodzakelijk de locatie eerst archeologisch te onderzoeken. De verwachting was dat er sporen van de vestingwerken aangetroffen zouden worden.

BR 377 14 1

Locatie van het archeologisch onderzoek aan de Mauritssingel In 1531 gaf graaf Hendrik III opdracht een nieuwe ruimere stadsomwalling aan te leggen. De stad werd omringd door een aarden wal en een natte gracht. In de wal werden bakstenen blokhuizen ingebouwd. De vesting kreeg een gedaante van een onregelmatige vierhoek met op de hoeken de stadspoorten. Het plangebied aan de Mauritssingel bevindt zich direct ten noorden van deze fase van de vesting.
Toen de vesting in opdracht van Willem van Oranje tussen 1577 en 1583 werd aangepast met de aanleg van aarden bastions liep er een gracht en een weg door het plangebied.
Pas na de inname van Breda door middel van het Turfschip in 1590 werd de stad uitgebouwd tot een echte vesting. In opdracht van prins Maurits werd de vesting omgevormd naar het zogenaamde Oudnederlandse systeem (1591-1624). Het plangebied is dan gelegen ter hoogte van één van de vijf hoornwerken in de vesting. In 1682 wordt in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting grondig gereconstrueerd. Na deze ombouw van de vesting tot aan de sloop in 1869 was het plangebied gelegen ter hoogte van ravelijn Prins Maurits.

BR 377 14 2

Documentatie van de opvullingslagen van de gracht Tijdens het archeologisch onderzoek zijn er verschillende opvullings- en ophogingslagen herkend, die duiden op de ligging van een vestinggracht op deze locatie. De onderkant van de gracht lag op een diepte van bijna drie meter onder het huidige straatniveau. De vestinggracht zal, voorafgaand aan de aanleg van het ravelijn Prins Maurits, gedempt zijn. Er zijn dan ook kleipijpen en aardewerkscherven uit de 17de eeuw in de opvulling van de gracht en de ophogingslagen aangetroffen.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven