24 december 2020

Die andere Beijerd... een middeleeuws passantenverblijf

Een plek waar je terecht kan levert in deze letterlijk en figuurlijk donkere dagen stof op voor een mooie beschouwing. Nu café de Beijerd die functie niet meer kan vervullen dan maar iets over de middeleeuwse Beijerd. Een gebouw dat tot in de jaren '50 gelegen was in het straatje de Beijerd en het ... Lees meer

13 december 2019

Verrassende vondsten voorafgaand aan nieuwbouwproject Gasthuijspoort

Vanaf deze week is het archeologische rapport beschikbaar over de opgravingen in 2015, voorafgaand aan de bouw van het nieuwbouwcomplex Gasthuyspoort tussen de Vlaszak en de Veemarktstraat. In 2016 volgde een uitbreiding op het terrein van de voormalige meubelzaak Jan Hendrikx. Lees meer

23 augustus 2019

Vuursteencollectie Ton Reijers naar Archeologisch Centrum

Afgelopen voorjaar is op 66 jarige leeftijd de amateurarcheoloog Ton Reijers overleden. Ton heeft in de jaren ’70 en ’80  in Breda en omliggende gemeenten  grote hoeveelheden vuurstenen werktuigen verzameld. Vaak samen met zijn leermeester, de in 2011 overleden amateurarcheoloog Bert M... Lees meer

9 januari 2019

grachtenpandjes in Breda

Als in 1531 een start wordt gemaakt met het aanleggen van een nieuwe moderne vesting rond Breda verliezen de middeleeuwse vestingwerken hun verdedigende functie. Vanaf 1536 wordt in een hoog tempo de stadsmuur en de stadspoorten afgebroken. De stadsgracht wordt deels gedempt, (zoals bijvoorbeeld het... Lees meer

12 januari 2018

Boekpresentatie 'De Stad en de Dood'

Onlangs is bij uitgeverij Sidestone Press het boek 'De Stad en Dood, Archeologische Perspectieven' verschenen, met daarin een hoofdstuk gewijd aan de begraafplaats van het Bredase Gasthuis. Lees meer

21 januari 2016

Speuren naar sporen 1

Stel..... U staat voor café de Beijerd. Voor u naar binnen gaat kijkt u naar rechts. Eigenlijk is er niet veel te zien omdat u tegen de zijmuur van het Oudemannenhuis (nu MOTI) kijkt. Raar eigenlijk dat de straatwand ineens zo ver naar voren springt, vindt u niet? Lees meer

14 april 2014

Bij nader inzien, het Bredase Gasthuis in het RMO

Vandaag wordt de tentoonstellingBij nader inzien geopend in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden, die tot en met 14 september te bezoeken is.In deze tentoonstelling worden de resultaten Lees meer

Nieuwsbrief