Waarneming Veemarkt -straat riolering 1994

Archeologie
1200 tot 1500
Cdebf08ce732b21dc1acfcf3bce9094a Cdebf08ce732b21dc1acfcf3bce9094a

Vervanging van het 19e eeuwse riool leverde de archeologen een schat aan gegevens op over de ondergrond van Breda.

Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool in het gedeelte tussen de Annastraat en Grote Markt konden een aantal waarnemingen gedaan worden. Het interessante van dit straatgedeelte is dat er geen eenduidig antwoord gegeven kan worden is of de Veemarkstraat tot de oudste (prestedelijke) wegenstructuur behoort of rond 1300 is aangelegd voor een betere ontsluiting van de toen juist aangelegde Grote Markt.

Bacf1e662f2b69d0216abd3aa3148f3d
2b6136afcb13b58840843f3a92411173
De locatie van de waarnemingen op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Natuurlijke ondergrond

Over het gehele tracé werd onderin de sleuf een podzolbodem aangetroffen, een bodemtype wat veel op de arme zandgronden wordt gevonden. Echter, bij de Grote Markt werd een diepe depressie aangetroffen met een veenvulling. Of deze laagte een natuurlijke oorsprong had is niet duidelijk, wel dat in de noordelijke helft van de Markt meer van deze laagtes zijn aangetroffen.

Oudste straatniveau

Het oudste loopniveau bestaat uit een sterk organische ophogingslaag met vroeg 14e eeuws vondstmateriaal. Het is verleidelijk om zo'n zwarte laag te koppelen met de veemarkt....
Op een hoger niveau werden minimaal twee straatniveaus met natuursteen aangetroffen. Bij geen van de waarnemingen in de binnenstad werden zulke intacte bestratingen waargenomen.

01037ca6a2f6cbd2ecd14657ca855174
A1b69750e32ddb3b51dd514d3c389886
Waarnemingen onder moeilijke omstandigheden ter hoogte van Brejaart Sport. Duidelijk is een donkere sterk organische ophogingslaag zichtbaar.

Muurwerk onder de straat

Een waarneming voor het oostelijke hoekpand St.Jansstraat / Veemarkstraat bracht een 14e of 15e eeuwse muur met gewelf aan het licht, die in het verlengde lag van de gevellijn van de St. Janstraat. Een opmerkelijke plaats voor een (kelder-) gewelf en interessant. Op 17e eeuwse kaarten is op deze locatie een publieke waterput zichtbaar. De vorm van het gevonden gewelf laat zich echter moeilijk met een put associëren. Een andere mogelijkheid is dat vóór de aanleg van de Annastraat in de 16e eeuw het bouwblok tussen de St.Janstraat en Veemarktstraat iets verder naar het oosten heeft doorgelopen. Na de sloop, waarbij er een volwaardige wegkruising ontstond is de kelder als een relict overgebleven. Overigens zijn hier in de archieven geen aanwijzingen voor gevonden.

514568537a886077f8c218ba7bd5ad04
Een middeleeuwse muurconstructie die het meest lijkt op een keldermuur met een gewelf ter hoogte van de splitsing St. Janstraat / Veemarktstraat.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven