Waarneming Veemarkt -straat riolering 1994

Archeologie
1200 tot 1500
  • Vervanging van het 19e eeuwse riool leverde de archeologen een schat aan gegevens op over de ondergrond van Breda.  

Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool in het gedeelte tussen de Annastraat en Grote Markt konden een aantal waarnemingen gedaan worden. Het interessante van dit straatgedeelte is dat er geen eenduidig antwoord gegeven kan worden  is of de Veemarkstraat tot de oudste (prestedelijke) wegenstructuur behoort of rond 1300 is aangelegd voor een betere ontsluiting van de toen juist aangelegde Grote Markt.

BR-51wx-94_topo.jpgBR-51wx-94_1824.jpg
De locatie van de waarnemingen op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Natuurlijke ondergrond

Over het gehele tracé werd onderin de sleuf een podzolbodem aangetroffen, een bodemtype wat veel op de arme zandgronden wordt gevonden. Echter, bij de Grote Markt werd een diepe depressie aangetroffen met een veenvulling. Of deze laagte een natuurlijke oorsprong had is niet duidelijk, wel dat in de noordelijke helft van de Markt meer van deze laagtes zijn aangetroffen.

Oudste straatniveau

Het oudste loopniveau bestaat uit een sterk organische ophogingslaag met vroeg 14e eeuws vondstmateriaal.  Het is verleidelijk om zo'n zwarte laag te koppelen met de veemarkt....
Op een hoger niveau werden minimaal twee straatniveaus met natuursteen aangetroffen. Bij geen van de waarnemingen in de binnenstad werden zulke intacte bestratingen waargenomen. 

BR-51x-94_3.jpg BR-51x-94_4.jpg
Waarnemingen onder moeilijke omstandigheden ter hoogte van Brejaart Sport.  Duidelijk is een donkere sterk organische ophogingslaag zichtbaar.

Muurwerk onder de straat

Een waarneming voor het oostelijke hoekpand St.Jansstraat / Veemarkstraat bracht een 14e of 15e eeuwse muur met gewelf aan het licht, die in het verlengde lag van de gevellijn van de St. Janstraat. Een opmerkelijke plaats voor een (kelder-) gewelf en interessant. Op 17e eeuwse kaarten is op deze locatie een publieke waterput zichtbaar. De vorm van het gevonden gewelf laat zich echter moeilijk met een put associëren. Een andere mogelijkheid is dat vóór de aanleg van de Annastraat in de 16e eeuw het bouwblok tussen de St.Janstraat en Veemarktstraat iets verder naar het oosten heeft doorgelopen. Na de sloop, waarbij er een volwaardige wegkruising ontstond is de kelder als een relict overgebleven. Overigens zijn hier in de archieven geen aanwijzingen voor gevonden.

BR-51w-94_2.jpg
Een middeleeuwse muurconstructie die het meest lijkt op een keldermuur met een gewelf ter hoogte van de splitsing St. Janstraat / Veemarktstraat. 

Ook interessant

Veemarktstraat (Centrum)
Veemarktstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Veemarktstraat is een gezellige winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Grote Markt (Centrum)
Grote Markt (Centrum) 1275 tot heden
De Grote Markt is het middelpunt van Breda....
Gebieden
Waarneming Grote Markt zuid 1994
Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang ...
Archeologie
Waarneming Grote Markt noordzijde riolering 1995
Tijdens uitgebreide rioleringswerkzaamheden langs de noordoostelijke ...
Archeologie
Opgraving Veemarktstraat 62-64 1984
Voorafgaand aan een omvangrijke restauratie van het negentiende-eeuwse...
Archeologie
Lutherse schuilkerk
Lutherse schuilkerk 1786 tot heden
De reformatie begon in 1517 toen Luther zijn stellingen aansloeg aan d...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief