Waarneming Lange Brugstraat riolering 1994

Archeologie
1250 tot 1500
E0dfc154a20e1345b6c8bdbd53a36c5f E0dfc154a20e1345b6c8bdbd53a36c5f

Bij het volgen van rioleringswerkzaamheden in de Lange Brugstraat in het voorjaar van 1995 kon over de gehele lengte een goed overzicht verkregen worden van de oorspronkelijke ondergrond.

11d2f50ff6b8e89e96f728d18c3094ef
Fc91d79c26ff4cc0f2a2efd0c666f2ce
Alle waarnemingen in de Lange Brugstraat op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs de omliggende rioolwaarnemingen.

Zoals verwacht werd op de kruising met de Visserstraat een dikke veenlaag op het natuurlijke zand aangetroffen. Onduidelijk is of we hier met rivierafzetting te maken hebben of weggeërodeerd dekzand. Naar het oosten toe lijkt het veenpakket zanderiger te worden met grotere hoeveelheden stadsafval. Tot onze verrassing werd op enkele plaatsen een afdekking met horizontaal liggende stammetjes aangetroffen, dat als een soort knuppelpad is geïnterpreteerd. Op andere plaatsen werd een afdekking met takkenbossen waargenomen. Dit moerige pakket is over de gehele lengte van de Lange Brugstraat aangetroffen en werd op twee plaatsen doorsneden door twee "laagten" met klei- en veen afzettingen.

5b252d282ffe6797f585362749094182
Een profiel in de Lange Brugstraat met een donkerbruine moerige laag met bovenin houtresten afkomstig van takkenbossen die in de middeleeuwen het straatniveau vormde.


De top van de moerige laag dat we als het oudste loopvlak beschouwen loopt van ca. 1.50 +NAP in het westen tot ca. 2.00 +NAP in het oosten bij de kruising met de Karrestraat. De meest westelijk gelegen depressie lijkt, gezien de situering, aan te sluiten op een natuurlijke laagte zoals aangetroffen in het noordwestelijke gedeelte van een opgraving ter hoogte van het huidige winkelcentrum 'de Barones'. De oostelijker gelegen laagte werd reeds in 1976 in een waarneming in een kelder op de hoek Torenstraat/Brugstraat waargenomen door leden van de Archeologische Werkgroep Breda. Daar werd een groot aantal ijzertijd scherven gevonden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven