Waarneming Cingelstraat riolering 1995

Archeologie
1200 tot 1800
Fbd25335452c54fcd2cc486132a76fc1 Fbd25335452c54fcd2cc486132a76fc1

Het profiel in de rioolsleuf op de hoek van de Schoolstraat en de Cingelstraat. De zwarte laag lijkt een vulling te zijn van gracht of laagte

In oktober 1995 is er in de Cingelstraat, vanaf de hoek Schoolstraat tot aan de voormalige HBS een groot aantal profielen gedocumenteerd tijdens de aanleg van een nieuw riool.

6c26d5d700dc755b395d8fbf9c4f70eb
50f8b884ce0ea2cb6f7b806a9fed43f2
De waarnemingen in de Cingelstraat, geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Opvallende zaken hierbij waren onder meer:
- Een natuurlijke zandkop ter hoogte van de toegangspoort in Huis Brecht. De vaste bodem werd hier slechts 0.90 m. onder het maaiveld vastgesteld.
- Riviersediment en een veenlaag ter hoogte van de voorzijde van het oudste gedeelte van Huis Brecht met daarop aanwijzingen voor een loopniveau met natuursteen, takjes en stadsafval. Ter hoogte van de jongere 19e eeuwse vleugel is er geen loopniveau meer zichtbaar.

Ter hoogte van de voormalige HBS bij het Kasteelplein werd een diepe depressie vastgesteld die gevuld was met een humeuze vulling (tot 2.60 m. onder het maaiveld) met 14e/15e eeuws materiaal. Of hier sprake was van een tot nu toe onbekende gracht of een natuurlijke laagte blijft onduidelijk. In 2016 werd op het Kasteelplein voorafgaand aan de aanleg van de "bedriegertjes" deze laagte ook aangetroffen.

A532071f8f6dda7c10cd10b60dd5ffba
In de wanden van de rioolsleuf werden drie bakstenen riolen waargenomen waarvan hier één afgebeeld. Verondersteld mag worden dat deze het afvalwater van het Gouvernementshuis (het Justinus van Nassau) aan het Kasteelplein afvoerde naar de kasteelgracht

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven