Waarneming Cingelstraat riolering 1995

Archeologie
1200 tot 1800
  • Het profiel in de rioolsleuf op de hoek van de Schoolstraat en de Cingelstraat. De zwarte laag lijkt een vulling te zijn van gracht of laagte  

In oktober 1995 is er in de Cingelstraat, vanaf de hoek Schoolstraat tot aan de voormalige HBS een groot aantal profielen gedocumenteerd tijdens de aanleg van een nieuw riool. 

BR-51g-94_topo_low.jpg BR-51g-94_1824_low.jpg
De waarnemingen in de Cingelstraat, geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Opvallende zaken hierbij waren onder meer:
- Een natuurlijke zandkop ter hoogte van de toegangspoort in Huis Brecht. De vaste bodem werd hier slechts  0.90 m. onder het maaiveld vastgesteld.
- Riviersediment en een veenlaag ter hoogte van de voorzijde van het oudste gedeelte van Huis Brecht met daarop aanwijzingen voor een loopniveau met natuursteen, takjes en stadsafval. Ter hoogte van de jongere 19e eeuwse vleugel is er geen loopniveau meer zichtbaar. 

Ter hoogte van de voormalige HBS bij het Kasteelplein werd een diepe depressie vastgesteld die gevuld was met een humeuze vulling (tot 2.60 m. onder het maaiveld) met 14e/15e eeuws materiaal. Of hier sprake was van een tot nu toe onbekende gracht of een natuurlijke laagte blijft onduidelijk. In 2016 werd op het Kasteelplein voorafgaand aan de aanleg van de "bedriegertjes" deze laagte ook aangetroffen.

BR-51g-94_2.jpg

In de wanden van de rioolsleuf werden  drie bakstenen riolen waargenomen waarvan hier één afgebeeld. Verondersteld mag worden dat deze het afvalwater van het Gouvernementshuis (het Justinus van Nassau) aan het Kasteelplein afvoerde naar de kasteelgracht

Ook interessant

Boringen Kasteelplein 1995
In de zomer van 1995 is er een reeks boringen uitgevoerd globaal net t...
Archeologie
Justinus van Nassau
Justinus van Nassau 1559 tot 1631
Justinus van Nassau was de enige onwettige zoon van Willem van Oranje....
Personen
Cingelstraat (Centrum)
Cingelstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Cingelstraat ligt in het verlengde van de Schoolstraat....
Gebieden
Opgraving Cingelstraat 6-8 1990
Tijdens de zomer van 1990 heeft er uitgebreid archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Brecht  1991
Bij de ontgraving van de 19e eeuwse hospitaalvleugel aan de oostzijde ...
Archeologie
Bouwwerken
Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief