'Steeg achter de Vismarkt' (Centrum)

Gebieden
1450 tot heden
Str220 steeg achter vismarkt d4379 Str220 steeg achter vismarkt d4379

De Grote Toren gezien vanuit de Steeg achter de Vismarkt, tussen 1965 en 1975. Foto: W.C.H. Lijnzaad. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

De Steeg achter de Vismarkt is een openbare weg en loopt vanaf de Haven tussen de huisnummer 21 en 23 naar het oosten. De steeg ontsluit de achterzijden van Vismarktstraat 7, 9, 11, 13 en 15, Havermarkt 8 en 14 en diverse percelen in de steeg zelf die geen huisnummers hebben. De steeg is van groot belang voor de toeristische aantrekkelijkheid van deze buurt. Verschillende panden hier staan op de Monumentenlijst.

Stegenpatroon

Het stegenpatroon tussen de Havermarkt – Visserstraat en de Haven bestaat uit, van noord naar zuid, de Steeg achter de Vismarkt, de Enge Steeg, de Potkanstraat of Wijde Steeg en nog een Enge Steeg, ook wel de Steeg van Adriaen Schoyt genoemd. De Steeg achter de Vismarkt bestaat nog steeds. De Enge Steeg (de noordelijke van de twee) is op een gegeven moment afgesloten en bestaat gedeeltelijk nog als particuliere gang. De Potkanstraat bestaat ook nog steeds. De Enge Steeg (de zuidelijke van de twee) bestond volgens Hupperetz nog in 1615. Hij was al sinds 1547 ’s nachts afgesloten, toen Adriaen Schoyt daar toestemming voor kreeg. Men veronderstelt dat deze stegen in relatie stonden met doorgangen in de stadsmuur waar trappen naar het water lagen. De rivier bracht allerlei economische activiteiten met zich mee. In de stadsmuur moeten daarom poortjes en trappen naar het water aanwezig zijn geweest.

De Steeg achter de Vismarkt

De Steeg achter de Vismarkt komt in de bronnen voor onder allerlei omschrijvingen: ‘de steeg opte Vischmerct, gelegen achter den Hollantschen Tuyn’ (1516) (de Hollandse tuin was het hoekpand van de Haven en de Vismarktstraat), ‘de steghe achter de vischmerct’ zonder meer (1529) en zelfs als een ‘steghe oft straetken achter den Hollantschhen Tuyn, aen de Vischmerct’ (1551).

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988), p. 57 en 127.
Wim Hupperetz, Het geheugen van een straat, Achthonderd jaar wonen in de Visserstraat te Breda (Utrecht, 2004).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven