Spoorlijn naar Roosendaal

Gebieden
1855
  • het eerste stationsgebouw van Breda  

In 1854 werd vanuit Antwerpen een spoorlijn aangelegd naar de Moerdijk als eerste aanzet voor een spoorverbinding met Duitsland zoals de Belgen bij de afscheiding van Nederland hadden bedongen.

Een jaar later kwam er vanuit Roosendaal een zijlijn naar Breda die een station kreeg aan de linkeroever van de Mark. Het station was gebouwd in houten vakwerkbouw omdat het in tijd van oorlog snel moest kunnen verdwijnen. Het stond immers in het schootsveld van de vesting. In 1862 werd de spoorlijn doorgetrokken naar Tilburg en verrees een tweede station op het Stationsplein. Beide lijnen werden door een brug over de Mark verbonden. Het eerste station werd verbouwd tot dienstwoningen en bleef als zodanig tot 1968 bestaan.

BB_p242_station%20met%20Klep.jpg
Een oudere foto met de achterzijde van het stationsgebouw. Daarop ook de familie Klep, bekend van de Etna fabriek. (foto: Breda's Museum)

Ook interessant

Abroek
Abroek 1200 tot heden
Het Abroek was een moerassig graslandgebied aan de westzijde van de Ma...
Gebieden
Stationsplein (Centrum)
Stationsplein (Centrum) 1863 tot heden
De Stationsweg (inclusief de huidige Spoorstraat) en het Stationsplein...
Gebieden
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Spoorstraat (Prinsenbeek)
Spoorstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Spoorstraat in Prinsenbeek herinnert ons aan het spoorse verleden v...
Gebieden
Via Breda
Via Breda 2008
De aanleg van de HSL naast de A16 betekende dat de snelle spoorverbind...
Gebieden
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
Zes stoomtram-maatschappijen fuseren tot BBA
Nadat op 28 september 1880 de eerste tram tussen Breda en Oosterhout h...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief