Schutsestraat (Prinsenbeek)

Gebieden
1500 tot heden
  • De opening van het fietspad langs de Schutsestraat en de Strijpenseweg in 1991. Voorop fietst wethouder Janus Oomen. Foto: Johan van Gurp, BN De Stem. (Collectie BN De Stem, Johan van Gurp)  

Deze straat wordt volgens de toponymist Chr. Buiks al in 1499 genoemd als de Schoetsche strate. In 1656 is er sprake van: Erven in Schoot, westwaerts de Schootsche straete en den Strypenschen wech. Volgens Buiks betekent de naam de straat naar het gebied Schoot. Dit lag ten noorden en ten zuiden van de Schutsestraat, waar deze met een bocht aansluit op de Strijpenseweg. De Goede in den Scoet worden volgens Buiks al vermeld in 1430. Hij geeft ook veel andere vermeldingen reeds uit de vijftiende eeuw. Volgens Buiks betekent Schoot een beboste hoek hoger liggende grond of zandgrond, uitspringend in moerassig terrein of beboste hoogte grenzend aan een depressie.

Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders is de Schootsestraat een gehuchtstraat, de centrale weg van het gehucht Schoot op Overveld. Een gehuchtstraat is de verbinding tussen boerderijen die samen een gehucht vormen.
De naam Schootsestraat is langzaam veranderd in Schutsestraat. In 1668 spreekt men van een stuk grond in Schoot, oost de Scheutse straet. De oudste vermelding van Schutsestraat die Buiks gevonden heeft, is van 1708: 't Boomken aende Schutse straet.
Op het minuutplan van het kadaster van Princenhage van 1824 staat de weg aangegeven als Schutsche Straat en in de legger van openbare wegen van Princenhage (een register van openbare wegen) van 1878 als Schutschestraat. In de legger van openbare wegen van Beek uit 1948 komt de weg nog steeds voor als Schutschestraat. In de lijst van straten, die vastgesteld is in 1949 komt de naam Schutsestraat niet voor, maar dat zal wel een vergissing zijn.

Literatuur

Chr. Buiks,Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (Breda, nog uit te geven).
K.A.H.W. Leenders,Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Ook interessant

Straatnamen Prinsenbeek
Straatnamen Prinsenbeek 1500 tot heden
Prinsenbeek (lang de Beek genoemd) maakte tot 1942 onderdeel uit van d...
Gebieden
Verloren Hoek (Prinsenbeek)
De huisnummering werd in de stad Breda ingevoerd door de Fransen in 17...
Gebieden
Strijpenseweg (Prinsenbeek)
De toponymist Chr. Buiks heeft de eerste vermelding van Den Strijpensc...
Gebieden
Vianendreef, 'Koffiestraat' (Prinsenbeek)
Vianendreef (Prinsenbeek) 1650 tot heden
Karel Leenders noemt de Vianendreef een ontginningsweg langs de zuidra...
Gebieden
Kapelstraat (Prinsenbeek)
Kapelstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Kapelstraat in Prinsenbeek is genoemd naar een kapel die gewijd was...
Gebieden
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief