Achterste Rithweg (Rith)

Gebieden
1934 tot heden
STR304 Achterste Rithweg 19953360 STR304 Achterste Rithweg 19953360

Een gedeelte van de Achterste Rithweg in de jaren negentig. (Foto: Simon Schonck, coll. Stadsarchief Breda id.19953360)

De Achterste Rithweg vertakt zich in tweeën. Eén tak is geasfalteerd en eigendom van de gemeente en eindigt aan de Raamschoorseweg, het andere gedeelte is niet verhard, particulier eigendom en eindigt aan het Raamschoor. Hier staan nog wel enkele boerderijen. Deze situatie van een particuliere, onverharde doorgaande weg komt niet vaak meer voor.

Gehuchtstraat van de Rith

Zoals we bij de Rithsestraat uitvoerig uitleggen was de huidige Achterste Rithweg oorspronkelijk onderdeel van het gehucht de Rith en van de straat de Rithsestraat. De historisch-geograaf Karel Leenders omschrijft de kern van het gehucht de Rith als de boerderijen langs de Rithsestraat en de huidige Achterste Rithweg. Het is een oud gehucht, dat wil zeggen uit de middeleeuwen. Het type is dat van verspreide bewoning aan een straat. De oudste vermelding van de buurschap de Rith is uit 1430, aldus de toponymist Chr. Buiks. Het woord ‘rijt’ komt van ‘rei, ri’, stromen. Rijt geeft vaak het dalvormige begin van een beekje aan, in dit geval dat van de Bieloop. Volgens Leenders moeten we de oorspronkelijke Rijt zoeken tussen de Verbrandebrug en het Raamschoor.

De Achterste Rith zelfstandig

Later is de inhoud van het begrip Rithsestraat veranderd. In de leggers van de openbare wegen van Princenhage van 1870 tot 1933 loopt de Rithsestraat door tot op de Sprundelsebaan en valt de huidige Achterste Rithweg dus niet meer onder de Rithsestraat. Langzaam maar zeker is het gebied rond de huidige Achterste Rithweg in de volksmond de Achterste Rith gaan heten.

De naam Achterste Rith staat nog niet op het minuutplan van het kadaster van 1824 en ook niet op de topografische kaart 1840. De oudste vermelding die Buiks gevonden heeft van de Achterste Rith is pas van 1934. De oudste vermelding van het gehucht op een topografische kaart is pas van 1938.

De leggers van de openbare wegen van Princenhage van 1878 en 1933 geven voor de huidige Achterste Rithweg alleen maar vage omschrijvingen. Pas na de annexatie van 1942 kreeg de weg zijn huidige naam, ontleend aan de naam van het gehucht.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).

K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven