Opgraving Kloosterplein 1983

Archeologie
-700 tot 1900
  • Een opmerkelijk bodemprofiel voor het voormalige klooster St. Catharinadal (het huidige Holland Casino) met een oplopende dubbele haarpodzol  

Tijdens de aanleg van een nieuwe hoofdriolering op het Kloosterplein en de Oude Vest werd aan de zijde van de Kloosterkazerne in het profiel een dubbele haarpodzol waargenomen. Deze bodemvorming vindt plaats op de arme en hoger gelegen zandgronden.
Het profiel daalde scherp naar het zuidoosten. De top van de dekzandrug leek aan de zuidwestzijde van de kloosterkerk te zitten. Deze werd ter plekke afgetopt en zat vlak onder het huidige maaiveld. Dit betekent dat de oorspronkelijke hoogte nog boven het huidige maaiveld heeft uitgestoken.

Podzol bodem

Een dubbele haarpodzol kan zich vormen als een bestaande podzolbodem wordt overstoven, waarbij in de top opnieuw bodemvorming plaatsvindt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook een laagte aan de zuidwestzijde, ter hoogte van het Nonnenveld en Keizerstraat, werd aangetroffen; daar werd het klaarblijkelijk blootliggende zand weggestoven tegen de zandrug op. Een deel van het zand werd over de top heen geblazen en aan de andere zijde vormde zich een nieuwe podzol.
De laagte aan de zuidwestzijde werd in ieder geval bij het Nonnenveld, in de Keizerstraat en op de Oude Vest aangetroffen bij archeologisch onderzoek.

BR-07-83_topo_new.jpg BR-07-83_1824_new.jpg
De beide rioleringsleuven geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadstraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Sporen uit de IJzertijd

In een aangelegd vlak in de rioleringssleuf konden spitsporen worden waargenomen afkomstig van een akkertje van zo'n 2000 jaar geleden. Er zijn enkele ijzertijd scherven verzameld.

BR-07-83_3.jpg BR-07-83_1a.jpg
Links een afgetopt bodemprofiel voor de toegang naar de voormalige Kloosterkazerne. Rechts de podzol, dalend richting Chassétheater.

Bijgebouwen klooster

In het noordwestprofiel van een rioleringssleuf over het Kloosterplein werd een kelderrestant aangetroffen van een van de huisjes, die zich tussen de Kloosterkazerne en de stadsgracht bevonden. Deze rij huisjes vormden oorspronkelijk de noordwestelijke begrenzing van een terrein behorende bij het klooster. In 2002 werden bij rioleringswerkzaamheden opnieuw muurrestanten ontdekt.

BR-07-83_5.jpg BR-07-83_4.jpg
Links een kelder, opgevuld met puin, behorend bij bebouwing vóór de kloosterkerk. Rechts Bert Moelands bezig met het schoonmaken van een stuk stadsmuur in een rioolsleuf aan de Oude Vest.

Stadsmuur op de Oude Vest

Aan de overzijde werd in een rioolsleuf de veertiende-eeuwse stadsmuur aangetroffen. Belangrijk in dit geval was de locatie van de muur omdat hiermee de aansluiting met de Gevangenenpoort op de hoek met de Molenstraat duidelijker werd.

Ook interessant

Kloosterplein (Centrum)
Kloosterplein (Centrum) 1768 tot heden
Het Kloosterplein is een moeilijk te begrenzen ruimte aan de rand van ...
Gebieden
Het Burgerweeshuis
Het Burgerweeshuis 1887 tot heden
Het protestantse Bredase weeshuis werd in 1606 opgericht in het voorma...
Bouwwerken
Opgraving Kloosterkazerne  1999
Het archeologisch onderzoek van het gebied ten zuiden van de Kloosterk...
Archeologie
Opgraving Kloosterkazerne  1993
Op de plaats van de huidige Kloosterkazerne werd in 1308 het nonnenkl....
Archeologie
Opgraving Gasthuispoort 1976 en 1978
In het voorjaar van 1976 werd bij de aanleg van de bouwput voor de nie...
Archeologie
Opgraving Vlaszak 1990
Opgraving Vlaszak 1990 1200 tot 1900
Bij het graven van een bouwput ten behoeve van een groot kantorencompl...
Archeologie
Huidige kerk Sint-Catharinadal
Op 8 februari 1501 werd door de priorin van het klooster Sint-Catharin...
Bouwwerken
Bouw van stadsmuur
Bouw van stadsmuur 1330 tot 1400
Vrijwel direct nadat hertog Jan III van Brabant de stad Breda had geko...
Archeologie
Klooster St.Catharinadal verhuist naar Breda
Norbertinessen stichtten rond 1270 het klooster Sint-Catharinadal in W...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief