Opgraving Waalse Kerk 1979 en 1982

Archeologie
1150 tot 1650
  • Overzicht van de werkputten aan de zuidzijde van de kapel  

Voorafgaande aan restauratiewerkzaamheden kon in de Waalse kerk (vijftiende eeuw) in 1979 en 1981/1982 circa 30% van het binnenoppervlakte opgegraven worden. Verspreid over het gebied van de kerk en de kerkhuisjes werden acht kleine werkputten gegraven.

BR-16-82_topo_new.jpg BR-16-82_1824_new.jpg
De opgravingputten uit 1979 en 1981 op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan uit 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Oorsprong

De Wendelinuskapel is rond 1429 gesticht door Johanna van Polanen, de Vrouwe van Breda. Lang heeft men gedacht dat deze kapel als persoonlijke kapel op het hof Valkenberg is gesticht. Na de vondst van kloosterresten in het naastliggende pand gaat men er echter van uit dat de Wendelinuskapel een kloosterkerk moet zijn geweest.


BR-16-82_van_goor.jpg  BR-35-90_6.jpg
Links een achttiende-eeuwse afbeelding van de Wendelinuskapel, rechts één van de gerestaureerde kloostergang bogen achter de kapel

Oudere sporen

Onderin de werkputten werd vastgesteld dat het om een van oorsprong laaggelegen gebied ging wat doorsneden werd door een waterloopje. In de vulling hiervan werd opmerkelijk veel aardewerk aangetroffen uit de twaalfde en dertiende eeuw. Na verlanding en demping van dit kreekje in de loop van de dertiende eeuw werden er ontwateringsgreppels of perceelscheidingen gegraven. Wat later werd er een brede sloot langs de huidige gevellijn van de Catharinastraat gegraven. Deze sloot moet rond het midden van de veertiende eeuw gedempt zijn. Dit patroon is op diverse plaatsen aan de Catharinastraat aangetroffen.

BR-16-82_1.jpg   BR-16-82_2.jpg
Links één van de (diepe) werkputten met op de bodem de vulling van een twaalfde-eeuws waterloopje

Bouwsporen vóór 1429

Bouwsporen van vóór de stichting van de Kapel werden aangetroffen in de vorm van funderingsresten, een haardplaats en restanten van een lemen vloer. Deze zijn afkomstig van particuliere huizen die voor 1429 aan de Catharinastraat stonden en gesloopt zijn voor aanleg van de kapel. Ten zuiden van het kapel werden nog de vloer- en haardrestanten van drie begijnenhuisjes aangetroffen gebouwd in de 2e kwart van de 16e eeuw.

BR-16-82_3.jpg BR-16-82_AW-3-000-lv-1525a.jpg

15e eeuwse haardplaats onder de Waalse kerk met een aspot ingegraven naast de vuurplaats

Begravingen

De enige vondst, die te relateren was aan de kapel zelf, was een grote hoeveelheid menselijk botmateriaal, dat al eerder verspreid is geraakt in de ondergrond. Tussen 1535 en 1830 werd er in de kerk Begijnen begraven. Er werden geen onverstoorde graven gevonden

BR-16-82_4.jpg BR-16-82_5.jpg

De opgravingsputten aan de zuidzijde van de kerk. Links het los verzamelde skeletmateriaal, op een later moment opnieuw begraven.

Ook interessant

Johanna van Polanen
Johanna van Polanen 1392 tot 1445
Johanna van Polanen werd geboren op 10 januari 1392. Haar geboorteplaa...
Personen
Catharinastraat, 'Katerstraat' (Centrum)
De Catharinastraat of Katerstraat is een rustige woonstraat....
Gebieden
De Waalse Kerk
De Waalse Kerk 1440 tot heden
De Waalse Kerk is van oorsprong de Sint Wendelinuskapel. De verering v...
Bouwwerken
Opgraving Catharinastraat 87 1990
In het voorjaar en zomer van 1990 werd er op het terrein van Catharina...
Archeologie
Bouw begijnhofkerk
Bouw begijnhofkerk 1836 tot 1838
Willem van Zon (Oosterhout, 1783) werd priester gewijd in 1807. In 182...
Bouwwerken
Johanna van Polanen sticht kerk en klooster
Uit een oorkonde uit 1440 blijkt dat Johanna van Polanen de bedoeling ...
Bouwwerken
Begijnhof verplaatst
Graaf Hendrik III van Nassau breidde zijn kasteel uit tot een citadel....
Gebeurtenissen

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Audio fragmenten

Nieuwsbrief