Opgraving Visserstraat 31 1993

Archeologie
1200 tot heden
  •  

Tijdens restauratiewerkzaamheden in het pand Visserstraat 31 werden in 1993 door W. Hupperetz en eigenaar E. Koreman, diverse opgravingsputten aangelegd. De werkputten in het voorhuis en kelder leverden een grote hoeveelheid informatie op over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het betreffende pand. In 1987 werd al aan de achterzijde van het pand een zeventiende eeuwse beerput met een zeer rijke inhoud blootgelegd.

BR-44-93_topo.jpg BR-44-93_1824a.jpg
De locatie van de opgraving op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Bouwgeschiedenis

 Dit pand is één van de weinige panden in Breda waarvan de vijftiende en zestiende eeuwse structuur nog goed in het zicht is. Uit de oudste fase van de bewoning op dit perceel (dertiende eeuw) kwamen een oost-west georiënteerde sloot en twee leemvloeren tevoorschijn . In de loop van de veertiende eeuw verschijnt er een vakwerk huis met stenen funderingen. Deze fase van de bebouwing is vermoedelijk te koppelen aan het ontstaan van de Visserstraat in het begin van de veertiende eeuw als doorbraak vanaf de Vismarkt naar de Brugstraat. In de vijftiende eeuw versteende het huis en werd er een grote schouw gebouwd. Het werd naar het westen toe uitgebouwd, er werd een waterkelder aangelegd en een kelder gebouwd vooraan in het voorhuis. Uit deze fase werden ook de restanten van een tegelvloer aangetroffen. 

Stadsbrand 1490

Na de stadsbrand van 1490 werd het huis herbouwd waarbij de zijgevels gedeeltelijk werden hergebruikt. De kelder werd uitgebreid en voorzien van een gewelf. In deze kelder werden in de zeventiende eeuw een tweetal waterputten gegraven. Het achterhuis werd verlengd waardoor een zeventiende eeuwse beerput inpandig kwam te liggen. In de late negentiende eeuw werden een groot aantal woonniveaus van na de laat veertiende eeuwse herbouw verstoord. 

Houten straatplaveisel

Bij rioleringswerkzaamheden in 1994 (zie Rioleringsproject Visserstraat 1-31) werd tegen de voorgevel een kleine werkput aangelegd waarin o.m. een natuurstenen goot met aan de straatzijde een knuppelstraatje werd aangetroffen. Datering veertiende eeuw.

Ook interessant

Visserstraat en 'Vissershof' (Centrum)
Visserstraat (Centrum) 1175 tot heden
In de middeleeuwen werd de Visserstraat bewoond door aanzienlijken....
Gebieden
Huis De Drie Moren
Huis De Drie Moren 1500 tot heden
Op deze plaats stond al voor de grote stadsbrand van 1490 een stenen h...
Archeologie
Waarneming Visserstraat riolering 1994
Tijdens de sloop van de 19de eeuwse bakstenen riolering en de ...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 7 1992
Gedurende de zomer en herfst van 1992 kon aan de westzijde van de Viss...
Archeologie
De Visserstraat
De Visserstraat 1311 tot 1321
De oudste straten van Breda waren de zuid-noord-lopende handelsweg (Gi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief