Opgraving Visserstraat 31 1993

Archeologie
1200 tot heden
Br 44 93 interieur Br 44 93 interieur

Tijdens restauratiewerkzaamheden in het pand Visserstraat 31 werden in 1993 door W. Hupperetz en eigenaar E. Koreman, diverse opgravingsputten aangelegd. De werkputten in het voorhuis en kelder leverden een grote hoeveelheid informatie op over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het betreffende pand. In 1987 werd al aan de achterzijde van het pand een zeventiende eeuwse beerput met een zeer rijke inhoud blootgelegd.

Br 44 93 topo
Br 44 93 1824a
De locatie van de opgraving op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Bouwgeschiedenis

Dit pand is één van de weinige panden in Breda waarvan de vijftiende en zestiende eeuwse structuur nog goed in het zicht is. Uit de oudste fase van de bewoning op dit perceel (dertiende eeuw) kwamen een oost-west georiënteerde sloot en twee leemvloeren tevoorschijn . In de loop van de veertiende eeuw verschijnt er een vakwerk huis met stenen funderingen. Deze fase van de bebouwing is vermoedelijk te koppelen aan het ontstaan van de Visserstraat in het begin van de veertiende eeuw als doorbraak vanaf de Vismarkt naar de Brugstraat. In de vijftiende eeuw versteende het huis en werd er een grote schouw gebouwd. Het werd naar het westen toe uitgebouwd, er werd een waterkelder aangelegd en een kelder gebouwd vooraan in het voorhuis. Uit deze fase werden ook de restanten van een tegelvloer aangetroffen.

Stadsbrand 1490

Na de stadsbrand van 1490 werd het huis herbouwd waarbij de zijgevels gedeeltelijk werden hergebruikt. De kelder werd uitgebreid en voorzien van een gewelf. In deze kelder werden in de zeventiende eeuw een tweetal waterputten gegraven. Het achterhuis werd verlengd waardoor een zeventiende eeuwse beerput inpandig kwam te liggen. In de late negentiende eeuw werden een groot aantal woonniveaus van na de laat veertiende eeuwse herbouw verstoord.

Houten straatplaveisel

Bij rioleringswerkzaamheden in 1994 (zie Rioleringsproject Visserstraat 1-31) werd tegen de voorgevel een kleine werkput aangelegd waarin o.m. een natuurstenen goot met aan de straatzijde een knuppelstraatje werd aangetroffen. Datering veertiende eeuw.

Wat stond er in de krant?

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven