Opgraving Speelhuis Speelhuislaan 2009

Archeologie
1620 tot 1820
Br 226 09 3 Br 226 09 3
Br 226 09 groepsfoto 1 Br 226 09 groepsfoto 1
/

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het voorjaar van 2009 werd onderzocht of er nog resten van het voormalige Speelhuis van de Nassau's aanwezig waren. Bekend is dat bij de aanleg van het industrieterrein in de jaren '30 de rivierdonk waarop rond 1620 het Speelhuis was gebouwd, geëgaliseerd is. Afhankelijk van de funderingsdiepte en de aanwezigheid van een kelder konden er nog muurresten verwacht worden.

Br 226 09 topo low
Br 226 09 1824 low

De proefsleuf op de Speelhuislaan geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Proefsleuf door de Speelhuislaan

In de 85 meter lange proefsleuf, centraal in het noordwestelijke gedeelte van de Speelhuislaan, werd goed zichtbaar dat de Belcrumberg was afgeschoven of afgegraven. Op de locatie waar resten van het Speelhuis te verwachten waren werd, niet geheel in de as van de locatie een rondlopend fundament gevonden waaronder zich houtresten bevonden. De breedte van de bovenrand van het fundament doet niet aan een waterput denken. Vermoedelijk hebben we hier te maken met het fundament van de traptoren (zie afbeelding Speelhuis) In de wanden van de werkput werden enkele ondiepe sleuven waargenomen met een puinvulling. Misschien de schaarse resten van de uitgebroken muren van het Speelhuis zelf.

Br 226 09 2
Br 226 09 1
Zicht vanuit het voormalige Backer & Rueb kantoorgebouw op de traptorenfundering. Rechts het documenteren van de fundering.

De vondsten

In de vulling van de houtconstructie werd goed dateerbaar 17e eeuws glas en aardewerk gevonden. Daarnaast enkele plavuizen, dakleien, dakpannen en een wetsteentje.

Bb p146 178 speelhuis
Br 226 09 groepsfoto 1
Links een 18de eeuwse prent van het Speelhuis met de afzonderlijke traptoren. Rechts de vondsten uit de torenfundering

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven