Opgraving Nieuwstraat / Mosselkreek 2003

Archeologie
1400 tot 1800
Br7603 1 Br7603 1

Het opgraven van de keldertjes aan de Nieuwstraat

Br 76 03 aw 1019 2512 Br 76 03 aw 1019 2512

komfoortje, 18e eeuw. Op de drie nokjes aan de bovenzijde kon je een pannetje zetten. In het komfoor zaten gloeiende kooltjes.

Br 76 03 aw 1019 2513 Br 76 03 aw 1019 2513

18e eeuwse bierpul van steengoed. Afkomstig uit het Westerwald.

Br 76 03 aw 1019 2514 Br 76 03 aw 1019 2514

Bord, Delfts blauw. Snel opgezette bloemendecoratie.

Br 76 03 aw 1019 3939 Br 76 03 aw 1019 3939

Zalfpot, 17e eeuw, majolica.

/

In het voorjaar van 2003 werd er op het terrein van het voormalig Prisma College aan de Nieuwstraat (nu Carré Markenhage) een proefsleuvenonderzoek gehouden om de bewaringscondities vast te stellen van de aldaar aanwezige archeologische sporen. De Nieuwstraat is op deze locatie het resultaat van een vroeg 16e eeuwse doorbraak tussen de Brugstraten en de zuidoostelijker gelegen Steenbrugstraat (nu Nieuwstraat) die tot dan doodliep tegen het hofhuis "Nedervenne".

Br 76 03 topo
Br 76 03 1824
De opgravingslocatie geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastaal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Ter plaats van de proefopgraving kon een dik veenpakket verwacht worden, deels omdat het de flank van het Markdal betrof, deels omdat in de nabijheid een uitgestrekte depressie is waargenomen die opgevuld was geraakt met veen.Vanaf de 14e eeuw wordt het terrein opgehoogd maar blijft het onbebouwd. In de 15e en 16e eeuw zal het tot het hof van Huis Nedervenne behoord hebben. Vanaf de 17e eeuw ontstaat er ondiepe bebouwing aan de Nieuwstraat. Van twee huisjes werden funderingen en kelders aangetroffen en een beerput met 17e eeuws vondstmateriaal.

Br7603 2
Br 76 03 3
Links een opgegraven beerputje van één van de huisjes aan de Nieuwstraat. Rechts een waterputje en puinresten ingedrukt in een zeer dikke zwartbruine veenlaag.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven