Opgraving de Cingeltjes van Burgst ,1969 en 1970

Archeologie
-500 tot 1600
  • Luchtfoto van het bosperceel met daarin de cirkelvormige gracht.  

De Cingeltjes bij het landgoed Burgst bestaan tegenwoordig uit een tweetal cirkelvormige grachten grachten met tussenliggende wallen en is gelegen in een bosperceel. In 1969 en 1970 zijn er door de  Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG) en de werkgroep Haagse Beemden een aantal proefsleuven gegraven om de aard en de bewaringsconditie van archeologische sporen vast te stellen.
Op het terrein is er historisch gezien sprake van een resp. een woning of woontoren, een blokhuis en een woonhuis. Kortom, in de loop der eeuwen heeft de bebouwing een adellijke, militaire en burgerlijke functie gehad.

BR-161-77_topo_low.jpgBR-161-77_1824_low.jpg
De ligging van de opgravingssleuven op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Leenders vermoedt dat de hoefijzervormige wal rondom het terrein geen militaire functie had maar een waterkerende functie. Lange proefsleuven toonden aan dat de wal doorliep tot de hoge gronden en nooit een verdedigend karakter gehad kon hebben.
Restanten van het Blokhuis werden inderdaad op het eilandje gevonden maar met een muurdikte van ca. 50 cm kan dit nauwelijks een verdedigende functie gehad hebben.
Tijdens de tweede opgravingscampagne werd op het veen in de ondergrond enkele houten structuren en een hoeveelheid IJzertijd aardewerkscherven gevonden. Een goede verklaring voor deze verrassende vondst, gecombineerd met de aangetroffen houten structuren en de aard van het terrein, is niet gevonden.

BR-161-77_2.jpg BR-161-77_3.jpg Links een onbekende houten structuur, rechts de blootgelegde houten palen

Ook interessant

Landgoed Burgst
De geschiedenis van dit landgoed gaat terug tot de twaalfde eeuw. Moge...
Bouwwerken
Opgraving Trippelenberg/Weerijs 2005
De voorgenomen natuurontwikkeling voor het gebied Trippelenberg ...
Archeologie
Burgstsedreef (Haagse Beemden)
De oudste vermelding van Burgst is volgens de toponymist Chr. Buiks ...
Gebieden
Opgraving Markdal, Oud Hof 1995-2003
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in ...
Archeologie
Landhuis Burgst
De oudste vermelding van Burgst dateert uit de twaalfde eeuw. De burch...
Bouwwerken
Burcht ten Houte
Burcht ten Houte 1300 tot 1375
Op de linkeroever van de Aa of Weerijs lag in de middeleeuwen de heerl...
Archeologie
De oude hof van Ulvenhout
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in 20...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief