Opgraving Trippelenberg/Weerijs 2005

Archeologie
1250 tot 1400
Br 94 05 2 Br 94 05 2
Br 94 05 1870 Br 94 05 1870

Het onderzoeksgebied op de topografische kaart van 1870.

/

De voorgenomen natuurontwikkeling voor het gebied Trippelenberg / 't Hout in het beekdal van de Aa of Weerijs te Breda vormde de aanleiding voor een inventariserend archeologisch veldonderzoek naar het mogelijk vóórkomen van archeologische waarden in de ondergrond. Vanaf de Weerijs ter hoogte van het dorpje Effen, tot aan de Oranjeboombrug ter hoogte van de Graaf Engelbrechtlaan in Breda worden meanders gegraven en kades afgegraven, waardoor het rivierwater bij extreem hoog water meer ruimte heeft.

Br 94 05 topo
Br 94 05 1824
Het archeologische onderzoek en de begeleiding op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. De gracht werd aangesneden in de sleuf en de meander direct rechts van de boerderij Prinsenhoef

Het archeologisch onderzoek vond plaats in het voorjaar van 2005 en werd uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta. Uit de cultuurhistorische studie van Karel Leenders was al duidelijk dat in het noordelijk deel van het plangebied Trippelenberg Noord de middeleeuwse burcht Ten Houte lag en dat de verdedigingslinies uit de 80-jarige oorlog van zowel de Spanjaarden (1624/25) als de Nederlanders (1637) het gebied doorkruisten ter hoogte van de Houtbrug. Het goed Ten Houte bij de huidige Prinsenhoef in t Hout is waarschijnlijk na 1286 ontstaan en ging in 1457 over in de handen van de heer van Breda. Tot het goed Ten Houte behoorden zes hoeven die door de heer van Ten Houte zelf geëxploiteerd werden. Hiertoe behoorde onder meer de hoeve van Effen die even ten noorden van de Krabbebossen lag.

Br 94 05 1
Een sleuf dwars door de "kasteelweide" met baksteenresten in de grachtvulling die hier doorkruist werd. Op de achtergrond het Peerdenbos aan de Dr. Batenburglaan.

Bekend was dat al in de jaren '70 bij grondverbeteringswerkzaamheden in de zgn. "kasteelweide", grachten waren waargenomen van 10 meter breed met een goed geconserveerd veenpakket, middeleeuws aardewerk en baksteenpuin. De indruk was dat het binnenterrein toen volledig omgezet is. Toen bij de aanleg van de meander net onder de Houtbrug dan ook een middeleeuwse gracht werd aangesneden, werd in overleg met het Waterschap besloten om de gracht te behouden en de meander een aantal meters te verleggen. Bij het onderzoek bleek dat door de grondverbetering in de jaren '70 de bodem in het grootste deel van het beekdal volledig was omgezet, waardoor sporen van bewoning zoals paalsporen en kuilen verdwenen waren. Inmiddels is het gebied ingericht voor wandelaars en zijn er infoborden geplaatst worden met informatie over de historie van het gebied en over de resultaten van het archeologisch onderzoek.

Br 94 05 3
Tijdens de aanleg van de nieuwe meander werd de 14e eeuwse omgrachting van burcht Ten Houte aangesneden. Op de foto is te zien hoe deze werd opgemeten en ingetekend.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven