Waarneming Markendaalseweg politiebureau 2003

Archeologie
-10000 tot 2003
1 / 3
  • Overzicht van de bouwput met bodemprofiel vanuit het zuidwesten  
  • 7
    Overzicht van de bouwput met bodemprofiel vanuit het zuidoosten  
  • 7
    Opvulling van de Markarm die om de Regenbeemd heenliep ter hoogte van de Jan van Polanenkade  

Na de sloop van het politiebureau aan de Markendaalseweg werd in de zomer van 2003 een zeer diepe bouwput op het terrein aangelegd ten behoeve van de parkeergarage onder het Snellenshof. Op het te ontgraven terrein bevond zich tot de demping van de Mark rond 1941 het eiland de Regenbeemd waarop sedert de vorige eeuw machinefabriek Breda was gevestigd. Dit eiland wordt al zeer vroeg in historische bronnen vermeld. Het achtervoegsel "beemd" duidt op vochtig graslasland.

BR-71b-03_topo_low.jpgBR-71b-03_1824_low.jpg
De ligging van het gefotografeerde profiel op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Doordat eerst één helft van de bouwput werd ontgraven tot volle diepte, ontstond een lange, min of meer oost-westprofiel over de volle lengte van de werkput waarin tot onze verrassing het eiland met meerdere Markbeddingen in doorsnede zichtbaar werd. Het heeft ons helaas ontbroken aan tijd en toestemming om na te gaan of deze beddingen nog in historische tijden gefunctioneerd hebben.

BR_71b-03_4.jpg
Een opgevulde loop van een oude tak van de Mark onder het voormalige eiland de Regenbeemd

BR_71b-03_2.jpg
Bodemopbouw van het eiland de Regenbeemd. Op het grijze rivierzand is een donkere veenlaag zichtbaar. Daarboven opnieuw natuurlijk zand maar nu met wortelsporen 

Ook interessant

Opgraving Markendaalseweg  2004-05
Tijdens een archeologische begeleiding aan de Markendaalseweg zijn ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Marquant 2004
In de zomer van 2004 heeft onderzoeksbureau BAAC in de westelijke hoek...
Archeologie
Waarneming Waterstraat riool 1994
Tijdens de rioleringswerkzaamheden in de Waterstraat kon een ...
Archeologie
Machinefabriek Breda, voorheen Backer en Rueb
De Machinefabriek Breda, voorheen Backer en Rueb, werd in 1861 als ven...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief