Archeologie in de Mark - deel 2

19-05-2022

Afgelopen maanden hebben archeologen van de gemeente Breda de graafwerkzaamheden op de locatie van het voormalige UVW gebouw aan de Markendaalseweg gevolgd. Hier wordt momenteel de bouwput voor het nieuwbouwproject The Marker voorbereid op de bouwwerkzaamheden. Het onderzoek is een vervolg op het archeologisch onderzoek dat in 2020 plaatsvond.

Links beelden van het archeologisch onderzoek in 2020. Op dat moment werd er in de opvulling van de Mark een proefsleuf gegraven. Rechts de onlangs gegraven opgravingsputten, geprojecteerd op het kadastraal minuutplan van 1824.

De Markendaalseweg is als het ware over drie eilanden in de Mark aangelegd. Tijdens WO II is dit deel van de Mark gedempt, zijn de eilanden verdwenen en is het gebied compleet heringericht. Proefsleuvenonderzoek op deze locatie in 2020 gaf ons al een kijkje in het verleden van de rivier de Mark, waar de archeologen vondsten uit de oude demping van de Mark konden verzamelen. Er werd hoofdzakelijk gebruiksaardewerk, steengoed kannen, voorraadpotten en mineraalwaterkruiken aangetroffen. Voornamelijk stadsafval waarmee de Mark is dichtgeslibd of gedempt.

BR 610 20 combinatie
Kleine selectie van de 18de en 19de eeuwse vondsten

Het archeologisch onderzoek van de afgelopen maanden heeft meer inzicht gegeven in de ligging van de waterloop en de gelaagdheid van de gedempte rivier. Opnieuw is er veel vondstmateriaal aangetroffen, zoals leren schoenen, glaswerk, keramiek, rookpijpen, dierlijk bot.
Ook troffen we de beschoeiing van de oostelijke oever van de Mark aan gevormd door grote houten palen met houten planken.

Voor een fraai overzicht van het gehele terrein kan je een kijkje nemen op panorama website Kuula

Links de gedempte Mark, gezien vanuit de kruising Waterstraat/Karnemelkstraat in 1941. Rechts de situatie in de jaren '30 met uitzicht op het fabrieksterrein van Backer&Rueb en het Groot Arsenaal. Foto's: Firma Schreurs, v.h. Stutz, coll. Stadsarchief Breda id. 19540189 (L.) en Aviodrome, Lelystad (R.)

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven