Kartering Kasteel IJpelaar 2008

Archeologie
1280 tot 1875
  • Het dorp van Baevel by Breda Anno 1787, P. van Liender, 1787. Foto: Universiteit van Tilburg, Topografisch-Historische Atlas, Tilburg  

In het voorjaar van 2008 heeft er in het parkje achter het vm. seminarie IJpelaar aan de Beukenlaan (de huidige kunstacademie St. Joost) een zogenaamd "non-destructief" onderzoek plaatsgevonden om de bewaringsconditie vast te stellen van het 15e eeuwse kasteel IJpelaar en de 18e en 19e eeuwse opvolgers. Door middel van grondradaronderzoek, elektrische weerstandmeting en controle grondboringen is getracht om de verschillende gebouwen en de omliggende grachten te lokaliseren

BR-189-08_x_low.jpg BR-189-08_1824_low.jpg
De ligging van het kasteelterrein op de huidige topografische kaart en op het kadastraal minuutplan van 1824. Daarop ook de controleboringen.

Terreinomstandigheden

Na verwerking van de meetresultaten kon de locatie van het kasteel IJpelaar vastgesteld worden. Het kasteel blijkt in een, relatief gezien, lager gelegen deel van het terrein te zijn aangelegd. Het maaiveld ter plaatse van het kasteelterrein ligt zon 65 cm lager dan het gebied ten zuidoosten daarvan. De omvang van het kasteeleiland bedroeg circa 20 bij 30 m. 


BR-189-08_4.jpg BR-189-08_2.jpg
De "groundtracer", een quad met de grondradar, aan het werk.

Ook interessant

Opgraving Seminarieweg 2014
Sporen van menselijke aanwezigheid in de vroege steentijd...
Archeologie
Heerlijkheid IJpelaar
Heerlijkheid IJpelaar 1280 tot heden
De Heerlijkheid IJpelaar was vermoedelijk een leengoed van de heer van...
Gebieden
Christoffelschool
Christoffelschool 1976 tot heden
Het schoolgebouw voor voortgezet onderwijs dateert uit 1976 en heeft e...
Bouwwerken
Straatnamen Blauwe Kei en IJpelaar
Historisch gezien behoren de wijken Blauwe kei en IJpelaar tot de voor...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief