Havenstoep of voorde naar het kasteel?

Archeologie
1250
  • havenstoep of kasteeltoegang?  

De restauratie van Huis Brecht vormde in 1988 de aanleiding tot uitgebreide opgravingen in en rond dit laatmiddeleeuwse gebouw. Op de binnenplaats werd onder allerlei oudere bouwfasen van het gebouw een natuurstenen wegdek ontdekt dat naar beneden toe wegliep. De weg werd aan de zijkant begrensd door stevige plaggen wanden en verdween onder de oorspronkelijke waterlijn van de Mark. Vondsten uit de plaggenwand geven aan dat deze constructie rond 1250 is aangelegd.

De constructie werd geterpreteerd als een havenstoep, gebouwd om kleine schepen eenvoudig te laden en te lossen. Anderen interpreteren hem echter als de toegangsweg tot het oudste kasteel van Breda. De weg is in het begin van de veertiende eeuw alweer in onbruik geraakt, afgesloten met een plaggenwand en opgevuld met zand


Ook interessant

Cingelstraat (Centrum)
Cingelstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Cingelstraat ligt in het verlengde van de Schoolstraat....
Gebieden
Opgraving KMA Huis Brecht 1992
In de winter van 1992 vond op het terrein van de Koninklijke Militaire...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Van Brecht 1989
De grootscheepse restauratie van Huis Van Brecht leidde ertoe dat er u...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1988
In de periode 1988 - 1992 is een uitgebreid archeologisch en bouwhisto...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving Kraanstraat 1997
Op de locatie van de huidige fietsenstalling in de Kraanstraat heeft ...
Archeologie
Bestrating in Breda
Bestrating in Breda 1300 tot 1395
De oudste wegverharding die bij archeologische opgravingen werd ...
Archeologie
Havenkraan
Havenkraan 1350 tot 1864
De kraan voor het lossen en laden van goederen die per schip vervoerd ...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief