Kluisstraat (Haagse Beemden)

Gebieden
1824 tot heden
STR373 Kluisstraat 19700187 STR373 Kluisstraat 19700187

De Kluisstraat in de Haagse Beemden in 1969. Een B-weg was tot 1990 een onverharde weg of een verharde weg waarop alleen verkeer was toegelaten met een maximale breedte van 2,2 meter en een maximale wieldruk van 2,4 ton. (Foto: Karel Leenders, beeldcollectie Stadsarchief Breda id.19700187))

De Kluisstraat ligt in het uiterste noorden van de Haagse Beemden, tussen de Hooijdonkseweg en de Grintweg. De Kluisstraat in de Haagse Beemden moet niet worden verward met de Kluisstraat in Bavel. De weg maakt vanouds onderdeel uit van de buurschap Klein Overveld.

Twee namen

Volgens de toponymist Chr. Buiks wordt de Kluisstraat voor het eerst genoemd in 1640. In 1709 en 1711 wordt de straat omschreven als de Kluis- of Ooiendonksestraat. De straat had dus twee namen, iets wat in die tijd wel vaker voorkwam. Op het minuutplan van het kadaster van 1824 komt de naam Kluisstraat voor als aanduiding voor de huidige Hooijdonkseweg. Tot de invoering van de straatnamen in Beek in 1949 werden de namen Kluisstraat en Hooijdonkseweg door elkaar gebruikt.

De Kluis

De Kluis is de naam van een huis aan het doodlopend gedeelte van de Hooijdonkseweg. Kluis duidt volgens Buiks op een afgesloten ruimte, vergelijk het woord klooster. Denk ook aan het woord kluizenaar. Het toponiem komt niet veel voor in de omgeving van Breda, zegt Buiks. Buiks heeft een vermelding gevonden van de Kluis als veldnaam in 1635. De ligging van de Kluis wordt afwisselend omschreven als gelegen aan de Ooiendonkseweg (Hooidonkseweg) of aan de Kluisstraat. De Kluis als huisnaam wordt voor het eerst genoemd in 1782. Er bestond ook een Kluisakker, genoemd vanaf 1635, een Kluisbos, genoemd vanaf 1640, een Kluisloop, genoemd vanaf 1878 en een Kluisweide, genoemd vanaf 1669.

Papenstraatje

Op het kruispunt van de Kluisstraat en de Grintweg liep voorheen een landwegje recht naar het noorden. Dit straatje komt reeds voor op de kaarten behorend bij het Hollands kadaster van 1809 als Papestraatje. Het minuutplan van het kadaster van 1824 spreekt van het Papenstraatje en deze naam komt terug in alle leggers van openbare wegen tot en met die van 1933.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage 4.16 Overveld (Breda, 2018). Erfgoedrapport Breda 60.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven