Dreefnamen Mastbos

Gebieden
1500 tot heden
  • Toeristisch plattegrondje van het Mastbos uit 1911  

Het Mastbos wordt doorsneden door een stelsel van brede dreven. Om ons hier te kunnen oriteren zijn straatnamen, of beter gezegd dreefnamen, noodzakelijk.
De namen van de dreven zijn al heel erg oud. Ze zijn voor het grootste deel tamelijk utilitair: Huisdreef, Torendreef, Langedreef enzovoorts. Sommige namen zijn afgeleid van de situatie ter plekke, zoals Bouvignedreef, Heldreef en Mastenlaantje. Enkele namen hebben een ontstaansgeschiedenis waar wat meer uitleg bij noodzakelijk is. We hebben het dan over het Duellaantje en de Frederiksdreef onder andere.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Ginneken en Princenhage en dus ook van het Mastbos. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten en bossen, maar ook van straten en dreven. Zijn naam wordt dan ook vaak genoemd.
Kort geleden zijn door Staatsbosbeheer straatnaamborden (of beter: dreefnaamborden) geplaatst in het Mastbos, zware houten palen met solide metalen platen met de naam van de dreef, zodat wij ons beter kunnen ori├źnteren.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1986), deel 15 en 16, Ginneken-Dorp.
Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
K.A.H.W. Leenders, Het landgoederenlandschap rond Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LII (1999).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
C.S. Oldenburger-Ebbers, A.M. Backer en Eric Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel Zuid, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (Rotterdam, 2000).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Archeologische begeleiding Galderse Heide 2009
Bij de archeologische begeleiding, eind 2009, van natuurontwikkeling o...
Archeologie
Bouvignelaan en Bouvignedreef (Ginneken en Mastbos)
Het oudste gedeelte van het huidige hoofdgebouw van het kasteeltje Bou...
Gebieden
Frederiksdreef (Mastbos)
Frederiksdreef (Mastbos) 1700 tot heden
De Frederiksdreef loopt oost west door het Mastbos van de Stouwdreef ...
Gebieden
Duellaantje (Mastbos)
Duellaantje (Mastbos) 1844 tot heden
Het Duellaantje loopt ongeveer noord zuid door het Mastbos vanaf de ...
Gebieden
Eeuwig Laantje (Mastbos)
Eeuwig Laantje (Mastbos) 1600 tot heden
Het Eeuwig Laantje is het voet- en fietspad dat diagonaal door het Mas...
Gebieden
Heldreef (Mastbos)
Heldreef (Mastbos) 1700 tot heden
De Heldreef loopt ongeveer oost west door het Mastbos van de ...
Gebieden
Kroningslaantje (Mastbos)
Kroningslaantje (Mastbos) 1898 tot heden
Het Kroningslaantje in het Mastbos loopt van de Duivelsbruglaan, ...
Gebieden
Het Mastbos
Het Mastbos 1514 tot 1515
Graaf Hendrik III van Nassau introduceerde niet alleen de renaissance ...
Gebieden
Kasteeltje Bouvigne
Kasteeltje Bouvigne 1405 tot 1495
Aan het einde van de vijftiende eeuw werd ter plaatse van het huidige ...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief