Doelenstraat (Princenhage)

Gebieden
1500 tot heden
  • Het Doelenstraatje in Princenhage in 1958 tijdens de Sacramentsprocessie. Foto: H.A. Hagen. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Rond 1500 werd midden op de brede weg van Breda naar Bergen op Zoom een huis gebouwd. Hierdoor ontstonden de driehoekige Markt, de huidige Liesbosstraat ten noorden van dit huis en de smalle Doelenstraat ten zuiden ervan. Zie verder onder de Haagsemarkt.
Op het minuutplan van het kadaster van 1824 heet dit straatje het Slijkstraatje en in de legger van openbare wegen van 1870 (een soort registratie van openbare wegen) het Slikstraatje. De toponymist Chr. Buiks vond een vermelding van het Slijk- of Doelestraatje in het dorp in 1794. Volgens hem was dit blijkbaar oorspronkelijk een slijkerig straatje. Vergelijk de Slikstraat te Prinsenbeek.
Volgens de legger van openbare wegen van 1878 was het Slijkstraatje toen al een keiweg, zodat de bewoners niet hoefden te klagen over de modder. In het adresboekje van 1906 komt het straatje voor de laatste maal voor als Slikstraat. In 1907 werd de straatnaam gefatsoeneerd en kreeg hij zijn huidige naam in aansluiting op de Doelen.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
K.A.H.W. Leenders, De nederzettingen van Princenhage, in Hage, jaargang 1979, nummer 25.
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Opgraving Doelen 76-78  2005/06
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein...
Archeologie
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Haagsemarkt (Princenhage)
Haagsemarkt (Princenhage) 1500 tot heden
De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sin...
Gebieden
Schoolstraat, 'Slikstraatje' (Prinsenbeek)
De oorspronkelijke naam van deze straat is het Slikstraatje. Later wer...
Gebieden
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Princenhage wordt zelfstandig
In de dertiende eeuw behoorde Princenhage tot de zeer grote parochie G...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief