Breda veroverd met turfschip

Gebeurtenissen
1590
  • Model van het turfschip  

In de zomer van 1589 maakte prins Maurits plannen om Breda bij verrassing in te nemen. Een turfschipper uit Leur, Willem van Bergen, speelde hierbij een cruciale rol. Het turfschip vertrok op 2 maart 1590 en was op 3 maart binnen het kasteel. Er moest worden gewacht op de vloed om het schip naar binnen te kunnen trekken en de 75 soldaten onder leiding van Charles de Haugie hadden het te kwaad in de vochtige ruimte onder de lading turven. In de nacht van 3 op 4 maart verlieten de soldaten het schip en namen het kasteel in. De Staatse troepen onder leiding van Filips van Hohenlohe konden daarna de stad bezetten. Nog jaren naderhand werd de inname elk jaar herdacht op 4 maart. Breda's Museum heeft in 1990 bij de herdenking dit model van het turfschip laten vervaardigen.

Meer over...

Ook interessant

Maurits van Oranje
Maurits van Oranje 1567 tot 1625
Maurits van Oranje was als prins van Oranje en baron van Breda de opvo...
Personen
Adriaan van Bergen
Adriaan van Bergen 1552 tot 1620
Adriaan van Bergen is bekend geworden als de turfschipper die prins Ma...
Personen
Opgraving KMA/kasteelterrein 2008
Tijdens rioleringswerkzaamheden, juist ten noordwesten van de KMA, wer...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 91-93 1999
Bij een noodonderzoek achter de toegangspoort van Catharinastraat 91-9...
Archeologie
Nieuwe achtervleugel stadhuis
Al in de negentiende eeuw kampte het stadsbestuur met ernstig ruimtege...
Bouwwerken
De schaal van Hohenlohe
Graaf Filips van Hohenlohe was luitenant-generaal van Holland en betro...
Voorwerpen
De Furie van Haultepenne
In de nacht van 26 op 27 juni 1581 pleegde de Spaanse legeraanvoerder ...
Gebeurtenissen
Breda bij de Unie van Utrecht
Op 23 januari 1579 werd de Unie van Utrecht gesloten door Gelderland, ...
Gebeurtenissen
Breda weer aan de prins
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was Breda afwisselend in h...
Gebieden
Vredesbesprekingen in Breda
Eind 1574 zond de hier afgebeelde Spaanse landvoogd Requesens de Leuve...
Gebeurtenissen
Kanon van Charles de Héraugière
Toen de commandant van de vesting, Charles de Héraugière, even na 1590...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief