Bierbrouwerijen

Archeologie
1400 tot 1500
396 396

Teruggevonden muurrest van de brouwerij de Moriaan in de Nieuwstraat

Bij opgravingen aan de Nieuwstraat werden op het achtererf van het hoekhuis van de Lange Brugstraat resten teruggevonden van de voormalige brouwerij de Moriaan. Daarbij bevonden zich de funderingen van een aantal ovens, werkvloeren en lemen bakken. Vermoedelijk is hier het vijftiende-eeuwse brouwhuis aangetroffen, direct grenzend aan de Mosselkreek. Over dit kanaaltje konden grondstoffen aangevoerd en biervaten afgevoerd worden. Daarnaast zal het water uit de Mosselkreek in die tijd nog gebruikt zijn voor het brouwproces. De ovens bestaan uit bakstenen plateaus met stookgangen, waarop de koperen brouwketels stonden. In 1490 brandde het complex af bij de welbekende stadsbrand. Het werd daarna opnieuw opgebouwd en verder uitgebreid. Ook daarvan zijn de resten teruggevonden. In de zestiende eeuw kwam de brouwnijverheid pas goed op gang. In 1579 waren er 38 brouwerijen in de stad.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven