Verfijn op:

Engelbrecht I van Nassau
Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg werd geboren op het slot Dillenbur...
Personen
Opgraving KMA/kasteelterrein 2008
Tijdens rioleringswerkzaamheden, juist ten noordwesten van de KMA, wer...
Archeologie
Duivelsbrug (Ginneken)
Duivelsbrug (Ginneken) 1100 tot heden
Tegenwoordig zijn we gewend aan een systeem dat de meeste bruggen geno...
Gebieden
Molenstraat (Ulvenhout)
Molenstraat (Ulvenhout) 1300 tot heden
Volgens De historisch-geograaf Karel Leenders vormden de Ulvenhoutsela...
Gebieden
Herbouw van het Tuchthuis
In de nacht van 7 op 8 april 1774 brandde het tuchthuis op de hoek van...
Bouwwerken
Elzenpad (Haagse Beemden)
Elzenpad (Haagse Beemden) 1984 tot heden
Dit fietspad, dat zijn naam kreeg in 1984, loopt van de Gageldonkseweg...
Gebieden
Opening Stedelijk en Bisschoppelijk Museum
In 1928 werd een voorstel in de gemeenteraad behandeld om twee woninge...
Gebeurtenissen
Opgraving Nonnenveld / de Beeldenaar 1999
Bij het graven van de bouwput voor het woon- en kantorencomplex ...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Van Brecht 1988
In de periode 1988 - 1992 is een uitgebreid archeologisch en bouwhisto...
Archeologie
Bouwwerken
Hof van Hersbeek (Centrum)
Het Huis Hersbeek is het hofhuis Sint Janstraat 16. De voorgevel datee...
Gebieden
Hoeveneind (Teteringen)
Hoeveneind (Teteringen) 1200 tot heden
Het Hoeveneind maakt, samen met de Hoolstraat en het Moleneind, deel u...
Gebieden
Opgraving Sophiastraat 1989
In het najaar van 1989 kon de Archeologische Vereniging Breda in de...
Archeologie