Brouwerijen in Breda

01-12-2023

De amateur historicus Ton van Dun heeft de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de Bredase bierbrouwerijen in de periode 1500-1900. Met Breda bedoelen we dan de stad zoals deze bestond tot de afbraak van de vesting rond 1870.

Foto Ton

Van Dun onderzocht de levensloop van een kleine 200 brouwerijen. Een deel daarvan bestaat uit opeenvolgende brouwerijen op eenzelfde locatie maar met een nieuwe eigenaar. Uiteindelijk gaat het om meer dan 80 locaties in de historische binnenstad en de uitvalswegen.
De aanwezigheid van (brandewijn) stokerijen op een brouwers locatie is niet vreemd omdat beide ambachten dezelfde grondstof gebruikten.

Hiermee levert Ton een belangrijke aanvulling op de geschiedenis van de Bredase brouwersambacht zoals die al eerder door Ton Kappelhof en Henk Muntjewerff in het jaarboek de Oranjeboom werden gepubliceerd.

Een voorbeeld van de ligging van een aantal brouwerijen uit de periode ca. 1500-1900 in de nabijheid van de Haven en de Prinsenkade. De locaties zijn geprojecteerd op het digitale minuutplan van 1824 en op een actuele luchtfoto. Let op: Het is een tussentijdse stand van zaken. (klik voor vergroting)

Hoe verder

Aan deze ca. 80 locaties wordt de uitgebreide brouwerij geschiedenis, zoals Ton deze in de archieven heeft gevonden, gekoppeld. Daaraan toegevoegd een korte samenvatting met alle veranderingen die op een brouwerslocatie plaatsvonden.
We hopen midden 2024 dit project af te sluiten door alle brouwerijen als een kaartlaag toe te voegen aan de digitale minuutplan viewer.

Ongetwijfeld zijn er enthousiaste amateurhistorici die net als Ton zich verdiept hebben in de geschiedenis van een bepaald ambacht in Breda en de omliggende dorpen. Laat het ons weten, want van kennis en verhalen delen worden wij bij Erfgoedweb altijd heel enthousiast.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven