Bieberg (gehucht)

Gebieden
1474 tot heden
CHI 28 064 Bieberg 19650352 low CHI 28 064 Bieberg 19650352 low

De Bieberglaan rond 1965. (foto:H.A. Hagen, coll.Stadsarchief Breda id.19650352)

De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een "beemdt aen den Bieberch". Het rapport bij de kaart van het Mastbos uit 1621 beschrijft hem als volgt: "De Bieberch, aen de oostzyde van de marck, daer men ordinaris des somers veele hoyscheepe lost, .. wesende een groote hoochde, meest met gras bewassen"
Zoals op de onderstaande kaarten is te zien, is het huidige buurtschap een stuk naar het westen opgeschoven. De oude nederzetting lag dus meer aan de Ulvenhoutselaan.

CHI 28 064 Bieberg 1850 low
CHI 28 064 Bieberg lufo low
De Bieberg geprojecteerd op de militair topografische kaart van ca. 1850 en op een actuele luchtfoto.

De Bieberg is een rivierduin dat ver vooruit steekt in het Markdal. In de achttiende eeuw stond hier de wip van Ginnekense schutters. Voordien was al een deel van de berg afgegraven. De Biebergseakker, het hoge gedeelte ten zuiden van de Bieberg, behoorde aan de Prinsenhoef van Ulvenhout, niet aan de bewoners van de Bieberg.
De naam Bieberg is een samenstelling uit bie, -bij- in de zin van honing verzamelend insect, en berg. De berg is in het terrein markant zichtbaar. Mogelijk huisden daar van nature bijen, of werd die plaats veel gebruikt om er bijenkorven te plaatsen.

Bieberg low
Uitsnede uit de Mastboskaart uit 1621 waarop nog een onbebouwde Bieberg zichtbaar is. (zuidzijde boven !) Linksboven de Prinsenhoeve bij Ulvenhout en midden boven het verlaten terrein van het Oude Hof, een middeleeuws omgracht burchtterrein langs de Mark.

Tijdens het beleg van Breda door Spinola in 1624 huisvestte de de Bieberg een kampement en was het een onderdeel van de Spaanse linie.
In 1832 stonden er aan de Ulvenhout­selaan twee herbergen. In 1697 gaf de heer van Breda 0,26 hectare grond op de Bieberg uit aan de Ginnekense Cloveniers. Die bouwden aan de weg een huisje en zetten op het veld hun wip op. De wip is een paal of stellage met objecten waarop geschoten kon worden.
Het gilde werd in 1852 opgeheven en het huisje werd verkocht aan een dagloner/herbergier. Hieruit kwam café De Bieberg voort. De tweede herberg kwam eveneens voort uit een uitgifte uit 1697. Tussen 1713 en 1732 werd er een herbergje genaamd ‘t Leeuwke gebouwd. Vanaf 1756 heette het De Witte Leeuw en in 1839 de Witte Zwaan. Verbouwing en splitsing leidde tot een rijtje huizen dat in 1969 werd afgebroken.

Iets verder naar het oosten lag de oude Beversluishoeve die deels leengoed van Breda was, en deels uit cijnsgoed bestond. De Bieberglaan werd in de negentiende eeuw pas vermeld, als Biebergsdreefje. Aan deze laan werd in 1878 een boerderij en rond 1900 een rij huizen met enkele villa’s gebouwd, terwijl de berg zelf als kerkhof werd inge­richt. Ook langs de Ulvenhoutse Laan werden nog huizen bijgebouwd.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven