Archeologie en de Oostflank

25-08-2023

De komende jaren gaat er een grootschalige herinrichting plaatsvinden van Centrum Oost (ofwel de Oostflank). Dit is het gebied direct ten oosten van de historische binnenstad. Archeologen hebben hier al sinds begin jaren ’80 al op uitgebreide schaal opgravingen uitgevoerd. Daarom eens een terugblik waarbij we starten aan de noordoostzijde bij de Boschstraat en Vlaszak.

Oostflank1

De Oostflank vervult een belangrijke rol als gebied waar veel grootstedelijke functies en bijzondere gebouwen een plek hebben gevonden. Iedere inwoner van Breda kent het gebied dan ook goed en brengt er wel eens een bezoek aan: om naar de bioscoop te gaan, naar het theater, naar een festival, om een rijbewijs af te halen op het stadskantoor of gewoon om er te parkeren voor een bezoekje aan onze prachtige historische binnenstad.

de Vlaszak

In meerder afleveringen willen de resultaten van het historisch en archeologisch onderzoek nog eens op een rijtje zetten. Daarbij beginnen we op de Vlaszak waar, voorafgaand aan de grootschalige nieuwbouw, vanaf de jaren '70 tot ver in de jaren '90 veel opgravingen zijn uitgevoerd.

Aan alle sporen van de middeleeuwse stadsmuur, de Gevangenentoren en de Gasthuispoort zullen we een aparte aflevering wijden.

De Vlaszak en het Kloosterplein op een actuele luchtfoto.

Oud nieuws

In 1957 werden de oude straatjes de Beijerd en de Vlaszak afgebroken voor de aanleg van de "Cityring". Eén van de gebouwen aan de Beijerd moet een overblijfsel geweest zijn van het oude pesthuis en stond op de locatie van het 13de eeuwse gastenverblijf "de Beijerd". (Overigens in Coronatijd gepubliceerd) Klik op de afbeelding voor meer informatie

Het bijzondere van de huizen aan de Beijerd en Vlaszak was dat telkens één straatzijde op de deels gedempte stadsgracht werd aangelegd. De gracht had na de aanleg van de nieuwe vesting vanaf 1531 geen verdedigingsfunctie meer en kon dus versmald worden. Klik op de afbeelding voor meer informatie

In 1983 werd bij rioolwerkzaamheden op de kruising van de Boschstraat en de Vlaszak een restant van de Gasthuisbrug gevonden. Deze stenen boogbrug verbond de Gasthuispoort met de Boschstraat, toen nog het Gasthuiseinde geheten. Later is de ruimte onder de brug nog als kelder gebruikt in één van de huisjes aan de Beijerd. Klik op de afbeelding voor meer informatie

In 2015 werd bij de sloop van het van de voormalige meubelzaak Hendrikx een stukje van de "Verloren Cost" teruggevonden. Een middeleeuws watertje dat de scheiding vormde tussen de Catharinastraat en de Veemarktstraat en doorliep tot achter het Stadhuis. Het werd als een overkluisd kanaaltje in de kelder van het pand teruggevonden.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven